E-læring: Idrett og ledelse

E-læringen i idrett og ledelse gir innsikt i måten norsk og internasjonal idrett er bygd opp og ledet. Gjennom modulbasert utdanning tilegner du deg teoretisk og praktisk kunnskap som er relevant for videre studier og i ditt virke i idretten. Det er også et eget emne innen idrett og bærekraft. Emnene er på 10 studiepoeng.