E-læring: Organisasjon og ledelse

E-læringen i organisasjon og ledelse gir innsikt i måten norsk og internasjonal idrett er bygd opp og ledet. Gjennom modulbasert utdanning tilegner du deg teoretisk og praktisk kunnskap som er relevant for videre studier og i ditt virke i idretten. Kursene er på 10 studiepoeng.