For søkere

Informasjon for søkere til Utdanning for yngre ledere i idretten 2017/18

Opptakskrav
Opptak krever generell studiekompetanse. Det er også mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse.

I tillegg må følgende krav oppfylles og dokumenteres:

  • Studenten må være mellom 19 og 29 år. 
  • Dokumentasjon på leder-/styreverv i idretten.
  • Dokumentasjon på at særforbund/idrettskrets (SF/IK) betaler reise, semesteravgift og eventuelt ekstra overnattinger.
  • Dokumentasjon på at navngitt person i SF/IK vil følge opp studenten gjennom studiet.
  • Svar på fire spørsmål for søknaden se mer informasjon i brosjyren.

  * Kopi av vitnemål, attester og  vedlegg lastes opp i SøknadsWeb eller sendes innen søknadsfristen 20. april til: Norges idrettshøgskole, SEVU, Postboks 4014 Ullevål Stadion, 0806 OSLO Illustrasjonsfoto

Saksgang
Søknaden behandles etter at all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Etter at søknaden er behandlet vil søkeren få beskjed om eventuell studieplass, samt et informasjonsbrev.   

Eksamensinformasjon - Avmelding av et emne eller en eksamen
Alle studenter er automatisk oppmeldt til de eksamener som følger kullet. Dersom du av ulike årsaker ikke har anledning til å gjennomføre en eksamen, må du melde deg av senest en måned før eksamensstart ved å sende e-post til Trude Borlaug. Når du senere skal melde deg opp til ny eksamen, må dette gjøres ved å sende e-post til samme mottaker, senest en måned før gjeldende eksamen. 

Ikke møtt til et emne eller en eksamen
Dersom du ikke leverer eksamen vil det telle som et eksamensforsøk. Du har totalt 3 forsøk på å bestå et emne. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen.

Sykdom
Dersom du er syk og av den grunn ikke kan møte til forelesning eller ikke kan gjennomføre eksamen, må du innen 2 virkedager etter undervisningsstart og/eller etter eksamensinnlevering sende oss en bekreftet kopi av legeerklæring. Erklæringen må være datert, underskrevet og stemplet av en lege. Legeerklæringer som sendes inn etter fristen blir ikke godtatt/tatt hensyn til. Legeerklæringen sendes til:

Norges idrettshøgskole, SEVU, Postboks 4014 Ullevål Stadion, 0806 OSLO
Merk konvolutten "Legeerklæring"

Kontakt

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24