Utdanning for yngre ledere i idretten

Utdanning for yngre ledere i idretten er en deltidsutdanning for ledere i alderen 19-29 år i norsk idrett. Målet er å gi yngre ledere i idretten en god lederutdanning, som de kan bruke videre i sitt verv/arbeid i norsk idrett.

Studiefakta

Studiepoeng

20

Pris

NIF dekker opphold. Påmeldingsleddet må betale pensumlitteratur, semesteravgift (pt 740,- pr semester) og reise.

Innhold

Studietilbudet er et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole og Norges idrettsforbund. 
Utdanningen er lagt opp med både praktisk og teoretisk undervisning. Studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon.

Arbeidsformer og organisering

Utdanningen og emner er utviklet av Seksjon for coaching og psykologi og Seksjon for kultur og samfunn ved NIH i samarbeid med NIF, og består av følgende to emner:

Utdanningen gjennomføres på deltid med to samlinger per emne (totalt fire samlinger) samt egenstudier og praksis i eget virke (i idretten). Alle studenter følges opp av en egen coach underveis i studiet.

Samlinger 2017/18
15. – 17. september 2017
17.  –  19. november 2017
12. –  14. januar 2018
16. – 18. mars 2018

Samlingene starter fredag kl 10.00 og avsluttes søndag kl 15.00. Samlingene legges til Oslo-området.

Det kreves 100% oppmøte til undervisningen, samt beståtte eksamener for å få godkjent studiet og få studiepoeng.

Øvrig informasjon

Praktisk informasjon for søkere. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.

Kontakt oss

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24