Fagdag for AKTIV-instruktører 2017

Siden våren 2014 har det blitt gjennomført syv runder med ”trening og kreft”, og vi nærmer oss nå 190 AKTIV instruktører. For å styrke nettverket mellom dere og sørge for faglig inspirasjon, inviterer vi dere til fagdag en gang i året, vanligvis i juni.

Informasjon om tid, sted, påmelding og program for fagdagen 2017 kommer.