Trening og kreft/ AKTIV-instruktør

Trening og kreft er et samlingsbasert betalingsstudium for deg som har bachelor i idrettsvitenskap, fysioterapi eller er høgskoleutdannet trener. Som AKTIV-instruktør vil du kunne gi kvalifiserte råd og veilede pasienter om trening etter gjennomgått kreftbehandling.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. september 2021

Studieplan

Trening og kreft

Studiepoeng

5

Studieplasser

40

Pris

Studieavgift kr 8.830,- Semesteravgift kr 840,-

Innhold

Norges idrettshøgskole tilbyr i samarbeid med Aktiv mot kreft og Oslo universitetssykehus en deltidsutdanning som AKTIV-instruktør i Oslo.

På emnet AKTIV-instruktør får du økt kunnskap og kompetanse om det å trene personer som har gjennomgått kreftbehandling. Emnet er basert på forskningsbasert kunnskap og temaene er: generell kreftlære, spesifikk treningslære og praktiske økter. Målet er at emnet skal utdanne instruktører over hele landet, og at disse skal knyttes sammen i et landsomspennende trenernettverk. På den måten kan pasientene få god oppfølging av AKTIV-instruktører der de bor.

Tidligere diagnostisering og bedre behandling av kreftpasienter har ført til at stadig flere overlever sykdommen. Det er etter hvert god dokumentasjon for at fysisk aktivitet kan bidra til å bedre livskvaliteten for denne gruppen. Mange pasienter har et godt tilbud om trening på sykehuset og flere ønsker å fortsette med trening etter endt sykehusopphold. Likevel finnes det i dag få tilbud utenfor sykehusene der pasienter kan få kvalifiserte råd og veiledning. Målet med dette emnet er å utdanne kvalifisert personell for nettopp denne aktiviteten.

 

Arbeidsformer og organisering

Praktiske detaljer høstsemesteret 2021

  • Emnestart (e-læring): 4. oktober
  • Undervisningssamling: 05. - 07. november
  • Frist for å bestå online arbeidskrav: 19. november
  • Eksamensutlevering: 22. november
  • Eksamensinnlevering: 06. desember
  • Eksamensgjennomføring (muntlig) 13. - 16. desember
  • Sensur: 21. desember
  • Undervisningssted: Norges idrettshøgskoles lokaler i Sognsveien 220

Øvrig informasjon

Kontakt
Emneansvarlig: Tormod S. Nilsen.
Opptak og eksamen: Trude S. Borlaug

Nyttige lenker

Kontakt oss

Tormod Skogstad Nilsen

Forsker

Telefon: +47 23 26 23 30 / +47 950 69 857

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24