For søkere Topptrener 1

Informasjon om opptakskrav, avmelding og studieavgift

Opptakskrav

  1. Generell studiekompetanse (må dokumenteres med kopi av vitnemål). Søkere uten generell studiekompetanse som er over 25 år kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse (dokumenteres etter egne retningslinjer).
  2. Være aktiv som trener for unge, ambisiøse utøvere mellom ca 15 og 19 år. Utøverne skal vurderes til å ha høyt utviklingspotensial. Søkere skal i søknaden gi en kort beskrivelse av den gruppen som de trener (max 10 linjer) I tillegg må trenerpraksisen dokumenteres ved bekreftelse fra eget særforbund, klubb eller toppidrettsgymnas.
  3. Ha fullført sitt særforbunds høyeste trenerutdanning eller kunne dokumentere tilsvarende utdanning.
  4. Egenerfaring som utøver beskrives med max 5 linjer (høyeste nivå og tidsrom).

Rangering
Søkere rangeres på bakgrunn av innsendt dokumentasjon.

Studieavgift
Studieavgift for hele studiet er 50.000,- med innbetaling 12.500,- i hvert av de fire semestrene (over to år, 2016-2018). I Studieavgiften inngår: undervisning og eksamen, lunsj, kaffe/frukt etc. på samlinger, tilgang til elektroniske læremidler på nett, veiledning underveis, vitnemål og karakterutskrift. Pensum er ikke inkludert i studieavgiften.

Alle studenter ved NIH betaler semesteravgift til SiO. Denne avgiften er per dags dato 840,-. Er du student ved en annen institusjon og allerede betaler der, betaler du ikke semesteravgift som student ved NIH. Dokumentasjon for betalt semesteravgift sendes da til NIH v/SEVU (sevu@nih.no).

Vi gjør oppmerksom på at den enkelte student selv er ansvarlig for organisering og finansiering av reise/opphold på samlingene.

Avmelding
Takker du ja til studieplassen er dette bindende. Du vil da, selv om du trekker deg fra studiet underveis, faktureres for hele studieavgiften. Beløpet fordeles over en periode på to år.  

Forbehold
Vi gjør oppmerksom på at oppstart av studiet krever et visst antall studenter - p.t. 20 stk. Ved for få søkere vil søkere som har akseptert studieplass bli orientert så tidlig som mulig.