Topptrener 1

Topptrener I er et deltidsstudie for trenere som arbeider med unge, ambisiøse utøvere. Målet med deltidsstudiet er at flere trenere skal få relevante kunnskaper om hva som kreves for å utvikle unge idrettstalenter til topputøvere.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. mai 2016

Opptakskrav

Informasjon om søknadsprosedyre og opptakskrav

Studiepoeng

60

Studieplasser

25

Pris

50 000,-

Innhold

Topptrener I er for trenere som på søkertidspunktet og under studiet trener unge utøvere mellom ca 15 og 19 år på høyt utviklingsnivå.

Topptrener I er et supplement til særforbundenes utdanning, og er utviklet og gjennomføres av Norges idrettshøgskole og Olympiatoppen. Den tar utgangspunkt i deltakernes praksiskunnskap og erfaringer fra trenergjerningen. Det knyttes et tett forhold mellom teori- og praksisfeltet i trenerfaget, og gjennom hjemmearbeider utfordres deltakerne på å implementere kunnskap fra undervisningen i egen treningsgruppe. Undervisningen skal belyse relevante overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger. 

Studieplanen er utviklet av Seksjon for coaching og psykologi ved NIH.

Arbeidsformer og organisering

Topptrener 1 er et deltidsstudie som har opptak hvert annet år. Topptrener I har vært gjennomført i Oslo, Bergen og Stavanger, og skal i 2016-2018 gjennomføres i Oslo.
 
Studiet er inndelt i følgende emner: 
 • Talentutvikling og toppidrett (5 studiepoeng)
 • Trenerrollen med unge utøvere (5 studiepoeng)
 • Anvendt idrettspsykologi (10 studiepoeng)
 • Coaching 1 og 2 (20 studiepoeng) (2x10 studiepoeng) 
 • Treningslære (10 studiepoeng)
 • Bevegelseslære (10 studiepoeng)

Se studiehåndboken her

Organisering av undervisning:
Studiet består av totalt 12 samlinger med en varighet på normalt 3 dager. Samlingene foregår tirsdag-fredag. Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppeoppgaver og selvrefleksjon. Mellom samlingene er det hjemmeoppgaver relatert til pensum og implementering i egen idrett. Ved oppstart av studiet vil det bli gitt en innføring i bruk av Fronter (NIHs læringsstøttesystem for nettbasert undervisning) og av NIHs bibliotektjenester.

Studiet krever at deltakerne prioriterer tid til studiet og har praktisk mulighet til å følge hele studieprogrammet. Det må påregnes å være borte fra egen treningsgruppes trening og konkurranser når det er samlinger. 

Det settes av tid til individuell veiledning og oppfølging etter avtale med den enkelte deltaker.

Eksamen
Krav til fremmøte på samlinger er 80% av timetallet for hvert emne for å kunne få bestått oppmøte og mulighet til å kunne gå opp til eksamen. I løpet av studiet blir studentene vurdert gjennom skriftlige hjemmeoppgaver (i gruppe og/eller individuelt), gjennom skriftlige skoleeksamener og ved muntlige samtaler. Eksamens- og vurderingsform varierer fra emne til emne. For oversikt over eksamensformer for de ulike emnene se Studiehåndboken.

Oversikt over samlingsdatoer 2016-2018

HØST 2016

 • 13. - 16. september (Introduksjon, Talentutvikling og toppidrett) (MRK: samling går over 4 dager)
 • 25. - 27. oktober (Trenerrollen)
 • 13. - 15. desember (Coaching - ledelse, læring og kommunikasjon, samling 1)

VÅR 2017

 • 31. januar - 02. februar (Coaching - ledelse, læring og kommunikasjon, samling 2)
 • 21. - 23. mars (Anvendt idrettspsykologi, samling 1)
 • 30. mai - 01. juni (Anvendt idrettspsykologi, samling 2)

HØST 2017

 • 05. - 07. september (Treningslære, samling 1)
 • 24. - 26. oktober (Treningslære, samling 2)
 • 12. - 14. desember (Bevegelseslære, samling 1)

VÅR 2018

 • 30. januar - 01. februar (Bevegelseslære, samling 2)
 • 13. - 15. mars (Coaching - lederskap og endring, samling 1)
 • 29. mai - 01. juni (Coaching - lederskap og endring, samling 2. Avslutning) (NB: samling går over 4 dager)

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer og at eksamensdatoer vil komme i tillegg.

Kontakt oss

Frank Eirik Abrahamsen

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 31 / +47 941 88 982

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24