Søknadsprosedyre og generell informasjon

Studie- og semesteravgift
Studieavgiften er på totalt 22.200,- for et studium på et år for studenter utenfor "Kompetanse for kvalitet". Søk her for stipend-/ vikarordning via Utdanningsdirektoratet. Eksamensavgift og litteratur trykket på NIH er inkludert. Studieavgiften betales i fire rater (5.550,-), to i hvert semester. Semesteravgift (pr.d.d. 740,-) og bøker kommer i tillegg.

NB! Nytt for studieåret 17/18: Det er bevilget midler som er øremerket søknader til
videreutdanning i praktisk-estetiske fag. (Frist til UDIR er 1.mars)

Studielån og stipend
Studiene kvalifiserer for lån og stipend etter vanlige regler i
Statens lånekasse for utdanning. Du kan søke om støtte på
www.lanekassen.no.

Slik søker du 
Opptaket foregår etter registrering i søknadsWeb og når NIH
har mottatt kopier av vitnemål/attester. 

For studenter utenfor "Kompetanse for kvalitet" gjelder følgende: 
Bekreftelse eller frasigelse av studieplassen må skje skriftlig og innen en oppgitt dato. Bekreftelse av studieplassen er bindende. Dersom søkeren trekker seg etter 15. juli, eller ikke møter ved studiestart, må likevel første avdrag på studieavgiften (5 550,-) betales. Betalingsfristene må overholdes, ellers risikerer søkeren å miste studieplassen. Det må gis skriftlig beskjed så snart som mulig dersom man trekker seg fra studiet. Dette av hensyn til søkere på venteliste.

Søknadsskjema
Søknaden sendes elektronisk på SøknadsWeb . Vedlegg/kopier av vitnemål/attester lastes opp i søknadsweb eller sendes til:

Norges idrettshøgskole
v/Anne-Lise Folland
Postboks 4014 Ullevål Stadion
0806 Oslo.
Merk konvolutten ”Kroppsøving deltid”.

For mer informasjon om søknad og opptak, ta kontakt via e-post sevu@nih.no

Kontakt

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28