Søknadsprosedyre og generell informasjon

Studie- og semesteravgift for studieåret 2018-2019
Søk her for stipend-/ vikarordning via Utdanningsdirektoratet. Studieavgiften er på totalt 22.800,- for et studium på et år (30sp). Eksamensavgift og litteratur trykket på NIH er inkludert. Studieavgiften betales i fire rater (5.700,-), to i hvert semester. Semesteravgift (pr.d.d. 740,-) og bøker kommer i tillegg. Lærere som tar Kroppsøving del 1 får dekket studieavgiften.

Lærere som ønsker å søke kroppsøving del 2 via Kompetanse for kvalitet , må selv søke om studieplass direkte til NIH innen 1. mai. I tillegg må læreren søke om å delta i vikar- eller stipendordningen via UDIR innen 1. mars. Slike søknader registreres som søknad til "annet studietilbud" i søknadssystemet.

Slik søker du direkte til NIH
Opptaket foregår etter registrering i søknadsWeb og når NIH
har mottatt kopier av vitnemål/attester. 

For studenter utenfor "Kompetanse for kvalitet" gjelder følgende: 
Bekreftelse eller frasigelse av studieplassen må skje skriftlig og innen en oppgitt dato. Bekreftelse av studieplassen er bindende. Dersom søkeren trekker seg etter 15. juli, eller ikke møter ved studiestart, må likevel første avdrag på studieavgiften (5 700,-) betales. Betalingsfristene må overholdes, ellers risikerer søkeren å miste studieplassen. Det må gis skriftlig beskjed så snart som mulig dersom man trekker seg fra studiet. Dette av hensyn til søkere på venteliste.

Studielån og stipend
Studiene kvalifiserer for lån og stipend etter vanlige regler i
Statens lånekasse for utdanning. Du kan søke om støtte på
www.lanekassen.no.

Søknadsskjema
Søknaden sendes elektronisk på SøknadsWeb . Vedlegg/kopier av vitnemål/attester lastes opp i søknadsweb eller sendes til:

Norges idrettshøgskole
v/Anne-Lise Folland
Postboks 4014 Ullevål Stadion
0806 Oslo.
Merk konvolutten ”Kroppsøving deltid”.

For mer informasjon om søknad og opptak, ta kontakt via e-post sevu@nih.no

Kontakt

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28