Kroppsøving deltid, del 2

Kroppsøving deltid del 2 retter seg mot lærere som underviser i kroppsøving og trenere og ledere i idrettslag. Studiet gir forståelse av mennesket i bevegelse både fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver.

Studiefakta

Søknadsfrist

Studiet tilbys ikke studieåret 21/22

Studieplan

Se studiehåndboken for 2020-2021 her

Studiepoeng

30

Studieplasser

25

Kroppsøving deltid, del 2

Opptakskrav

Kroppsøving deltid 1, eller tilsvarende. Generell studiekompetanse og dokumentert erfaringsbakgrunn i skole eller trener/leder i idrettslag. De som har 30 sp kroppsøving i lærerutdanningen vil ha stort utbytte av del 2

Innhold

Studiet inneholder følgende emner: Bevegelseslære, treningslære og idrett og samfunn. 

I trenings- og bevegelseslære inngår biomekanikk, anatomi, idrettsfysiologi og idrettspsykologi. Idrett og samfunn omfatter idrettshistorie, idrettssosiologi og idrettsfilosofi.

Arbeidsformer og organisering

Studiet er variert i undervisnings- og arbeidsformer. Det blir veksling mellom egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid på ulike måter (praktisk og teoretisk) og bruk av digitale verktøy og forelesninger. NIH benytter Canvas som digital læringsplatform. Studiet har totalt fem deleksamener, med varighet 2-3 timer hver, i løpet av de to semestrene.

Øvrig informasjon

Alle må  søke om studieplass direkte til Norges idrettshøgskole. Det er NIH som behandler søknad om studieplass. Søknadsperiode er 1. februar - 15. mai.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiene.

Lærere kan søke om støtte til Kroppsøving del 2 som en del av "Kompetanse for kvalitet" via Utdanningsdirektoratet - "Andre studietilbud". "Andre studietilbud" er studietilbud som ikke står i UDIRs studiekatalog, men man søker også her om vikar- eller stipendordning. Søknadsperioden til UDIR er 1.februar - 1.mars 2019.

NB!  Det er bevilget midler som er øremerket søknader via UDIR til
videreutdanning i praktiske- og estetiske fag.

Spørsmål

Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Trude Strøm Borlaug

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24