Kroppsøving deltid, del 2

Kroppsøving deltid del 2 retter seg mot lærere som underviser i kroppsøving og trenere og ledere i idrettslag. Studiet gir forståelse av mennesket i bevegelse både fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver.

Studiefakta

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og dokumentert erfaringsbakgrunn i skole eller trener/leder i idrettslag. De som har 30 sp Kroppsøving i lærerutdanningen vil ha stort utbytte av del 2

Studieplan

Se studiehåndboken her

Studiepoeng

30

Studieplasser

25

Pris

22 200,-

Innhold

Studiet inneholder følgende emner: Bevegelseslære, treningslære og idrett og samfunn. 

I trenings- og bevegelseslære inngår biomekanikk, anatomi, idrettsfysiologi og idrettspsykologi. Idrett og samfunn omfatter idrettshistorie, idrettssosiologi og idrettsfilosofi.

Arbeidsformer og organisering

Studiet er variert i undervisnings- og arbeidsformer. Det blir veksling mellom egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid på ulike måter (praktisk og teoretisk), bruk av digitale verktøy og forelesninger. 
 
Studiet er organisert med en tredagers samling per måned. Totalt 10 samlinger.
Samlingsdatoer: 
  • 23. - 26. august 2017 
  • 21. - 23. september 2017 
  • 19. - 21. oktober 2017 
  • 9. - 11. november 2017 
  • 30. nov. - 2. des. 2017
  • 18. - 20. januar 2018
  • 8. - 10. februar 2018 
  • 1. - 3. mars 2018 
  • 12. - 14. april 2018 
  • 3. - 5. mai 2018 

Øvrig informasjon

Før 1.mars:

Lærere kan søke på Kroppsøving del 2 som en del av "Kompetanse for kvalitet" via Utdanningsdirektoratet. Velg "Andre studietilbud". 

NB! Nytt for studieåret 1718: Det er bevilget midler som er øremerket søknader til
videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

Søknadsprosess og studieavgift

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiene.

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Anne-Lise Folland 

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28