Kroppsøving deltid, del 2

Kroppsøving deltid del 2 retter seg mot lærere som underviser i kroppsøving og trenere og ledere i idrettslag. Studiet gir forståelse av mennesket i bevegelse både fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver.

Studiefakta

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og dokumentert erfaringsbakgrunn i skole eller trener/leder i idrettslag. De som har 30 sp Kroppsøving i lærerutdanningen vil ha stort utbytte av del 2

Studieplan

Se studiehåndboken her

Studiepoeng

30

Studieplasser

25

Pris

22 800,-

Innhold

Studiet inneholder følgende emner: Bevegelseslære, treningslære og idrett og samfunn. 

I trenings- og bevegelseslære inngår biomekanikk, anatomi, idrettsfysiologi og idrettspsykologi. Idrett og samfunn omfatter idrettshistorie, idrettssosiologi og idrettsfilosofi.

Arbeidsformer og organisering

Studiet er variert i undervisnings- og arbeidsformer. Det blir veksling mellom egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid på ulike måter (praktisk og teoretisk), bruk av digitale verktøy og forelesninger. 
 
Studiet er organisert med fem samlinger i semesteret, totalt ti samlinger. Datoene for samlingene er i 2018: 22.-25.08., 20.-22.09., 18.-20.10., 08.-10.11. og 29.11.-01.12. I 2019: 17.-19.01., 07.-09.02., 14.-16.03., 11.-13.04. og 09.-11.05.
 

Øvrig informasjon

Før 1.mars:

Lærere kan søke på Kroppsøving del 2 som en del av "Kompetanse for kvalitet" via Utdanningsdirektoratet. Velg "Andre studietilbud". 

NB! Nytt fra studieåret 1718: Det er bevilget midler som er øremerket søknader via UDIR til
videreutdanning i praktisk- estetiske fag.

Søknadsprosess og studieavgift

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiene.

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Anne-Lise Folland 

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28