Kroppsøving deltid, del 1

Kroppsøving deltid del 1 retter seg mot lærere. Målet med deltidsstudiet er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Studiefakta

Søknadsfrist

1.februar - 15. mai

Studieplan

Se studiehåndboken for 2020-2021

Studiepoeng

30

Studieplasser

35

Pris

Studieavgift kr. 24 800. Semesteravgift kr. 740

Kroppsøving deltid, del 1

Opptakskrav

Lærerutdanning, evt. barnehagelærer med erfaring fra skole

SØK HER

Innhold

Studiet inneholder følgende emner: Fagdidaktikk med vekt på ny læreplan i kroppsøving og aktivitetslære med ballskole, friluftsliv (nærmiljøaktiviteter), kunsten å være i bevegelse, innebandy/skøyter, fysisk aktivitet og funksjonshemming, sansemotorikk, dans, salaktiviteter og svømming. Det er krav om minst 80 % oppmøte og aktiv deltakelse i hver aktivitet/ hvert delemne.

Arbeidsformer og organisering

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger pr semester; totalt åtte samlinger.
Høst 2021: 25.-28. august, 16.-18. september, 21.-23. oktober, 18.-20. november
Vår 2022: 06.-08. januar, 10.-12. februar, 17.-19. mars, 20.-23. april

I studiet legges det vekt på både praktiske og teoretiske ferdigheter for å utvikle din kompetanse. 
Studiet er praksisrelatert, og du vil få praktiske hjemmeoppgaver, utfordres på utprøving av opplegg, erfaringsutveksling og refleksjon, bruk av digitale verktøy, oppgaveskriving og individuell 6t eksamen. 

Øvrig informasjon

Søknadsperioden er 1.februar - 15.mai 2021

Alle må  søke om studieplass direkte til Norges idrettshøgskole. Det er NIH som behandler søknad om studieplass. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiene.

Lærere har anledning til å søke om vikar- eller stipendordning   via UDIRs "andre studietilbud" som en del av Kompetanse for kvalitet for å ta KRD1. "Andre studietilbud" er studietilbud som ikke står i UDIR sin studiekatalog, men man kan søke om å få de samme betingelsene for å ta dette studiet. Søknadsperioden til UDIR er 1.februar - 1.mars 2021. 

NB!  Det er bevilget midler som er øremerket søknader via UDIR til videreutdanning i praktiske- og estetiske fag. Man må søke via "andre studietilbud".

 

Spørsmål

Studie: Mona Sannerud Moe
Opptaksansvarlig: Trude Strøm Borlaug

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24