Kroppsøving deltid, del 1

Kroppsøving deltid del 1 retter seg mot lærere. Målet med deltidsstudiet er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Studiefakta

Opptakskrav

Lærerutdanning

Studieplan

Studieplan 2018 - 2019

Studiepoeng

30

Studieplasser

35

Innhold

Studiet inneholder følgende emner: Fagdidaktikk, ballskole, friluftsliv (nærmiljøaktiviteter), kunsten å være i bevegelse, innebandy/skøyter, fysisk aktivitet og funksjonshemming, sansemotorikk, dans, salaktiviteter og svømming. Det er krav om minst 80 % oppmøte og aktiv deltakelse i hvert emne.

Arbeidsformer og organisering

I studiet legges det vekt på praktiske og teoretiske ferdigheter for å utvikle din kompetanse. 
 
Studiet er praksisrelatert, og du vil få praktiske hjemmeoppgaver, utfordres på utprøving av opplegg, erfaringsutveksling og refleksjon, bruk av digitale verktøy, oppgaveskriving og individuell 6t eksamen. 
 
Studiet er organisert med tre samlinger i semesteret, totalt seks samlinger. Datoene for samlingene er i 2018: 07.-11.08., 11.-13.10. og 21.-24.11. I 2019: 09.-12.01., 06.-09.03. og 24.-27.04.

Øvrig informasjon

Kompetanse for kvalitet er et videreutdanningstilbud initiert av Kunnskapsdepartementet for utdannede lærere i lærerjobb. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning   

NB! Nytt fra studieåret 1718: Det er bevilget midler som er øremerket søknader via UDIR til videreutdanning i praktiske- og estetiske fag. Man må søke via "andre fag".

Har du Kroppsøving del 1 eller tilsvarende fra før kan du søke ytterlige fordypning i Kroppsøving deltid del 2, som samlet vil gi 60 sp i kroppsøving.

SØKNADSINFORMASJON

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiene.

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptaksansvarlig: Anne-Lise Folland

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28