Kroppsøving deltid, del 1

Kroppsøving deltid del 1 retter seg mot lærere. Målet med deltidsstudiet er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen. Studiet er en del av videreutdanningstilbudet "Kompetanse for kvalitet"

Studiefakta

Søknadsfrist

1. mai 2017 (1. mars via UDIR)

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende

Studieplan

Se studiehåndboken her

Studiepoeng

30

Studieplasser

35

Innhold

Studiet inneholder følgende emner: Fagdidaktikk, ballskole, friluftsliv (nærmiljøaktiviteter), kunsten å være i bevegelse, innebandy/skøyter, fysisk aktivitet og funksjonshemming, sansemotorikk, dans, salaktiviteter og svømming. Det er krav om minst 80 % oppmøte og aktiv deltakelse i hvert emne.

Arbeidsformer og organisering

I studiet legges det vekt på praktiske og teoretiske ferdigheter for å utvikle din kompetanse. 
 
Studiet er praksisrelatert, og du vil få praktiske hjemmeoppgaver, utfordres på utprøving av opplegg, erfaringsutveksling og refleksjon, bruk av digitale verktøy samt oppgaveskriving.
 
Studiet er organisert med tre samlinger i semesteret, totalt seks samlinger. 
Samlingsdatoer: 
  • 8. - 12. august 2017
  • 12. - 14. okotber 2017 
  • 23. - 25. november 2017 
  • 10. - 13. januar 2018
  • 8. - 10. mars 2018
  • 18. - 21. april 2018

Øvrig informasjon

Kompetanse for kvalitet er et videreutdanningstilbud initiert av Kunnskapsdepartementet for utdannede lærere i lærerjobb. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning  for å delta på studier i studiekatalogen (KRD1). Søknadsfrist via Utdanningsdirektoratet er 1. mars 2017. 

NB! Nytt for studieåret 1718: Det er bevilget midler som er øremerket søknader til
videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiene.

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptaksansvarlig: Anne-Lise Folland

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28