Generell informasjon

Søk her for stipend-/ vikarordning via Utdanningsdirektoratet   som  "annet studietilbud". 

Lærere kan søke støtte for å ta kroppsøving del 1 og del 2 som en del av Kompetanse for kvalitet. Slike søknader for KRD1 og KRD2 registreres som søknad til "annet studietilbud" i søknadssystemet til Utdanningsdirektoratet. Frist 1. mars. Snakk med din leder om dette.

Dersom du ikke har søkt UDIR om finansiering, kan du likevel søke opptak til NIH, men du må da ordne finansiering på egen hånd.

Bekreftelse eller frasigelse av studieplass

Bekreftelse eller frasigelse av studieplassen må skje skriftlig og innen en oppgitt dato. Bekreftelse av studieplassen er bindende. Dersom søkeren trekker seg etter 15. juli, eller ikke møter ved studiestart, må likevel første avdrag på studieavgiften  betales.

Betalingsfristene må overholdes, ellers risikerer søkeren å miste studieplassen. Det må gis skriftlig beskjed så snart som mulig dersom man trekker seg fra studiet. Dette av hensyn til søkere på venteliste.

Dersom en student trekker seg fra studiet etter studiestart, må hele studieavgiften betales.

Kontakt

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24