Kroppsøving deltid

Kroppsøving deltid er samlingsbaserte betalingsstudier. Studiene retter seg mot alle lærere som underviser i kroppsøving. Deltidsstudiene gir lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Studiefakta

Søknadsfrist

1.februar - 15.mai 2021 for KRD1. KRD2 tilbys ikke 2021-2022

Studiepoeng

KRD1: 30sp + KRD2: 30 sp

Pris

Studieavgift kr. 24 800

Søk fra år 1

Innhold

Kroppsøving deltid består av fagdidaktikk og aktivitetslære i del 1 og treningslære, bevegelseslære og idrett og samfunn i del 2. Hver del går over ett år, er avsluttende og gir 30 studiepoeng. Del 2 passer også for trenere og ledere i idrettslag.
 

Arbeidsformer og organisering

Her finner du samlingsdatoer og nærmere informasjon om Kroppsøving deltid 1

Her finner du nærmere informasjon om Kroppsøving deltid 2

Øvrig informasjon

Du søker studieplass via søknadsweb. Søknadsperiode er 1.februar-15.mai. Alle må søke direkte til Norges idrettshøgskole. Det er NIH som behandler søknad om studieplass. 
 
Lærere kan søke "andre studietilbud" via UDIR for å få støtte til å ta studiene Kroppsøving del 1 og Kroppsøving del 2 som en del av Kompetanse for kvalitet. Frist 1.mars 2021. Snakk med din leder om dette.
"Andre studietilbud" er studietilbud som ikke står i UDIR sin studiekatalog, men som  tilbys som en del av Kompetanse for kvalitet. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning for å delta på «andre studietilbud/ regionale tilbud».  Det er bevilget midler som er øremerket søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.
 
Dersom du ikke har søkt UDIR om finansiering, kan du likevel søke opptak til NIH, men du må da ordne finansiering på egen hånd.
 

Spørsmål

Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Trude Strøm Borlaug

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24