Kroppsøving deltid

Kroppsøving deltid retter seg mot alle lærere som underviser i kroppsøving. Deltidsstudiene gir lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen. NIH tilbyr både kroppsøving del 1 og 2. Studiene er en del av "Kompetanse for kvalitet".

Studiefakta

Søknadsfrist

Se nettsidene til KRD1 og KRD2

Studiepoeng

30 + 30

Pris

22 800,- for 30 sp

Innhold

Kroppsøving deltid består av fagdidaktikk og aktivitetslære i del 1 og treningslære, bevegelseslære og idrett og samfunn i del 2. Hver del går over ett år, er avsluttende og gir 30 studiepoeng. Del 2 passer også for trenere og ledere i idrettslag.
   
Med kroppsøving deltid del 1 og del 2 får du samlet kompetanse tilsvarende første år idrettsvitenskap.

Se brosjyren til kroppsøving og friluftsliv deltid 2018-2019

Arbeidsformer og organisering

Kroppsøving deltid 1

Kroppsøving deltid 2

Øvrig informasjon

Kompetanse for kvalitet er et videreutdanningstilbud initiert av Kunnskapsdepartementet for utdannede lærere i lærerjobb. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på studier i studiekatalogen (KRD1) og for å delta på «andre studietilbud/ regionale tilbud» (KRD2). Søknadsfrist via Utdanningsdirektoratet er 1. mars 2018. 
 
NB! Nytt for studieåret 1718: Det er bevilget midler som er øremerket søknader til
videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

 

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Anne-Lise Folland

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28