Kroppsøving deltid

Kroppsøving deltid retter seg mot alle lærere som underviser i kroppsøving. Deltidsstudiene gir lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen. NIH tilbyr både kroppsøving del 1 og del 2, som til sammen ekvivalerer med 1.året faglærer kroppsøving.

Studiefakta

Søknadsfrist

Søknadsperiode til UDIR 1.februar - 1.mars. Søknadsperiode til NIH 1.februar - 1.mai

Studiepoeng

KRD1: 30sp + KRD2: 30 sp

Pris

Kr. 23 400,- for 30 sp

Søk fra år 1

Innhold

Kroppsøving deltid består av fagdidaktikk og aktivitetslære i del 1 og treningslære, bevegelseslære og idrett og samfunn i del 2. Hver del går over ett år, er avsluttende og gir 30 studiepoeng. Del 2 passer også for trenere og ledere i idrettslag.
   
Med kroppsøving deltid del 1 og del 2 får du samlet kompetanse som ekvivalerer med første år faglærer kroppsøving.

Arbeidsformer og organisering

Her finner du samlingsdatoer og nærmere informasjon om Kroppsøving deltid 1

Her finner du samlingsdatoer og nærmere informasjon om Kroppsøving deltid 2

Øvrig informasjon

Alle må søke direkte til Norges idrettshøgskole. Det er NIH som behandler søknad om studieplass. Du søker studieplass via søknadsweb. Søknadsperiode er 1.februar-1.mai 2019.
 
Lærere kan søke "andre studietilbud" via UDIR for å få støtte til å ta studiene Kroppsøving del 1 og Kroppsøving del 2 som en del av Kompetanse for kvalitet.
"Andre studietilbud" er studietilbud som ikke står i UDIR sin studiekatalog, men som  tilbys som en del av Kompetanse for kvalitet. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning for å delta på «andre studietilbud/ regionale tilbud». Søknadsfrist via Utdanningsdirektoratet er 1. mars 2019. 
 
NB!  Det er bevilget midler som er øremerket søknader til
videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Anne-Lise Folland

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Adviser

Telefon: +47 23 26 20 27

Anne-Lise Folland

Higher Executive Officer

Telefon: +47 23 26 21 28