Søknadsprosedyre og generell informasjon

Studie- og semesteravgift
Studieavgiften er på totalt 25.000,- for et studium på et år. Eksamensavgift og litteratur trykket på NIH er inkludert. Studieavgiften betales i fire rater (6.250,-), to i hvert semester. Semesteravgift (pr.d.d. 740,-) og bøker kommer i tillegg.

Studielån og stipend
Studiene kvalifiserer for lån og stipend etter vanlige regler i
Statens lånekasse for utdanning. Du kan søke om støtte på
www.lanekassen.no.

Slik søker du 
Opptaket foregår etter registrering i søknadsWeb og når NIH
har mottatt kopier av vitnemål/attester. Bekreftelse eller frasigelse av studieplassen må skje skriftlig og innen en oppgitt dato. Bekreftelse av studieplassen er bindende. Dersom søkeren trekker seg etter 15. juli, eller ikke møter ved studiestart, må likevel første rate av studieavgiften (6250,-) betales. Hvis betalingsfristene ikke blir overholdt, vil søkeren miste studieplassen. Dersom en søker trekker seg fra et studium, er det viktig å gi skriftlig beskjed så snart som mulig av hensyn til søkere på venteliste.

Søknadsskjema
Søknaden sendes elektronisk på SøknadsWeb . Vedlegg/kopier av vitnemål/attester lastes opp i søknadsweb eller sendes til:

Norges idrettshøgskole
v/Anne-Lise Folland
Postboks 4014 Ullevål Stadion
0806 Oslo.
Merk konvolutten ”Friluftsliv deltid”.

For mer informasjon om søknad og opptak, ta kontakt via e-post friluftsliv@nih.no,

Kontakt

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28