Søknadsprosedyre og generell informasjon

Studie- og semesteravgift
Studieavgiften er på totalt 25.000,- for et studium på 30 sp. Eksamensavgift og litteratur trykket på NIH er inkludert. Studieavgiften betales i fire rater (6.250,-), to i hvert semester. Semesteravgift (pr.d.d. 740,-) og bøker kommer i tillegg.

Studielån og stipend
Studiene kvalifiserer for lån og stipend etter vanlige regler i
Statens lånekasse for utdanning. Du kan søke om støtte på
www.lanekassen.no.


Søknaden sendes elektronisk til NIH i søknadsWeb 
Søknadsperiode 1.februar-1.mai 2019.

Bekreftelse eller frasigelse av studieplassen må skje skriftlig og innen en oppgitt dato. Bekreftelse av studieplassen er bindende. Dersom søkeren trekker seg etter 15. juli, eller ikke møter ved studiestart, må likevel første rate av studieavgiften (6250,-) betales. Hvis betalingsfristene ikke blir overholdt, vil søkeren miste studieplassen. Dersom en søker trekker seg fra et studium, er det viktig å gi skriftlig beskjed så snart som mulig av hensyn til søkere på venteliste.

Dersom du er lærer og jobber i skolen kan du, som en del av Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet, søke om støtte via "andre studietilbud"  for å ta studiet Friluftsliv del 1 . Snakk med din leder om dette.
"Andre studietilbud" er studietilbud som ikke står i UDIR sin studiekatalog, men som  tilbys som en del av Kompetanse for kvalitet. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning for å delta på «andre studietilbud/ regionale tilbud». Søknadsfrist via Utdanningsdirektoratet er 1. mars 2019. 


Lærere som søker støtte via UDIR må også sende elektronisk søknad til NIH via SøknadsWeb . Vedlegg/kopier av vitnemål/attester lastes opp i søknadsweb eller sendes til:

Norges idrettshøgskole
Postboks 4014 Ullevål Stadion
0806 Oslo.
Merk konvolutten ”Studieavdelingen, opptak Friluftsliv deltid”.

For mer informasjon om søknad og opptak, ta kontakt via e-post friluftsliv@nih.no,

Kontakt

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28