Generell informasjon

Søknadsperiode er 1.februar-15.mai 2021 for FLD2

Studie- og semesteravgift

 Studieavgiften, kr. 26 600, betales i fire rater, to i hvert semester. Semesteravgift (pr.d.d. kr. 740) og bøker kommer i tillegg. Reise- og ev. oppholdsutgifter kommer også i tillegg.

Bekreftelse eller frasigelse av studieplass

Bekreftelse eller frasigelse av studieplassen må skje skriftlig og innen en oppgitt dato. Bekreftelse av studieplassen er bindende. Dersom søkeren trekker seg etter 15. juli, eller ikke møter ved studiestart, må likevel første rate av studieavgiften betales.

Hvis betalingsfristene ikke blir overholdt, vil søkeren kunne miste studieplassen. Dersom en søker ønsker å trekke seg fra et studium før studiestart, er det viktig å gi skriftlig beskjed så snart som mulig av hensyn til søkere på venteliste.

Dersom en student trekker seg fra studiet etter studiestart, må hele studieavgiften betales. 

Dersom du er lærer og jobber i skolen kan du, som en del av Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet, søke om støtte via "andre studietilbud"  for å ta studiet Friluftsliv deltid . Snakk med din leder om dette.
"Andre studietilbud" er studietilbud som ikke står i UDIR sin studiekatalog, men som  tilbys som en del av Kompetanse for kvalitet. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning for å delta på «andre studietilbud/ regionale tilbud». Søknadsfrist via Utdanningsdirektoratet er 1. mars 2021. 


Lærere som søker støtte via UDIR må også sende elektronisk søknad til NIH via SøknadsWeb . Vedlegg/kopier av vitnemål/attester lastes opp i søknadsweb eller sendes til:

Kontakt

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24