Friluftsliv deltid, del 2

Friluftsliv deltidsstudium, (FLD2) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Deltidsstudiet skal kvalifisere studentene til friluftslivsfaglig arbeid i varierte naturmiljøer. I del 2 vektlegges ledelse i friluftsliv.

Studiefakta

Søknadsfrist

FLD2 tilbys ikke i 2019/2020

Studieplan

Se studiehåndboken her

Studiepoeng

30

Studieplasser

30

Pris

25 000,-

Innhold

Ledelse læres gjennom at studentene får erfaringer i å bevege seg sammen med andre mot et felles mål, og bidra til samarbeid mellom deltakerne. Studiet vektlegger friluftsliv innen pedagogiske perspektiver der det å kunne ta ansvar for mennesker i ulike naturmiljøer, og deres opplevelser, erfaring og læring, er sentralt.

Pedagogikk, filosofi, fenomenologi og psykologi trekkes inn for å belyse friluftslivsfaglige tema. I studiet vektlegges at studentene utvikler kroppslige og praksisnære kunnskaper. Sentrale tema er videre didaktikk og gruppedynamikk i friluftslivet, læring, turglede, våkne veivalg, situasjonsbestemt klokskap og refleksjon.

Arbeidsformer og organisering

Gjennom studiet vektlegges miljøorientering, rammer for friluftslivsutøvelse, og forvaltningsmessige og kulturhistoriske tema knyttet til stedet undervisningen foregår.

Rammene for undervisningen er om lag 30 døgn ute i ulike naturmiljøer gjennom hele studieåret, fordelt på 6 studiesamlinger. Det er krav om 100% oppmøte og aktiv deltagelse på alle studiesamlinger. 

Datoene for samlingene er i 2018: 30.08.-03.09., 20.-24.09. og 23.-26.11. I 2019: 28.02.-04.03., 06.-12.04. og 21.-24.05.

Øvrig informasjon

Studentene må ha tidligere erfaring fra utøvelse av friluftsliv. Det er en forutsetning at studentene må kunne svømme, gå på ski med en sekk på minst femten kilo på ryggen i flere dager utenfor løype, padle en kajakk på tur over flere dager og gjennomføre kameratredning.

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Anne-Lise Folland

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28