Friluftsliv deltid, del 2

Friluftsliv deltidsstudium, (FLD2) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Deltidsstudiet skal kvalifisere studentene til friluftslivsfaglig arbeid i varierte naturmiljøer. I del 2 vektlegges ledelse i friluftsliv.

Studiefakta

Søknadsfrist

1.februar - 15. mai 2021

Studieplan

Se studiehåndboken her

Studiepoeng

30

Studieplasser

30

Pris

Studieavgift kr. 26 600, reise-, og ev. oppholdsutgifter + Semesteravgift kr 740,-

Friluftsliv deltid, del 2

Opptakskrav

Friluftsliv deltid, del 1

SØK HER

Innhold

Ledelse læres gjennom at studentene får erfaringer i å bevege seg sammen med andre mot et felles mål, og bidra til samarbeid mellom deltakerne. Studiet vektlegger friluftsliv innen pedagogiske perspektiver der det å kunne ta ansvar for mennesker i ulike naturmiljøer, og deres opplevelser, erfaring og læring, er sentralt.

Pedagogikk, filosofi, fenomenologi og psykologi trekkes inn for å belyse friluftslivsfaglige tema. I studiet vektlegges at studentene utvikler kroppslige og praksisnære kunnskaper. Sentrale tema er videre didaktikk og gruppedynamikk i friluftslivet, læring, turglede, våkne veivalg, paktisk klokskap og refleksjon.

Arbeidsformer og organisering

Samlingsdatoer studieåret 2021-2022: 20. – 23. august 2021, 23.-27.september 2021, 26.-29.november 2021, 3.-7. mars 2022, 2.-8. april 2022, 31.mai-3.juni 2022

Gjennom studiet vektlegges miljøorientering, rammer for friluftslivsutøvelse, og forvaltningsmessige og kulturhistoriske tema knyttet til stedet undervisningen foregår.

Rammene for undervisningen er om lag 30 døgn ute i ulike naturmiljøer gjennom hele studieåret, fordelt på 6 studiesamlinger. Det vil i tillegg bli enkelte digitale møter mellom studiesamlingene. Det er krav om 80% oppmøte og aktiv deltagelse på alle studiesamlinger og gjennomføring av ett undervisningsopplegg for resten av klassen med vurdering godkjent/ikke godkjent. 

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.

Studentene må ha tidligere erfaring fra utøvelse av friluftsliv. Det er en forutsetning at studentene må kunne svømme, gå på ski med en sekk på minst femten kilo på ryggen i flere dager utenfor løype, padle en kajakk på tur over flere dager og gjennomføre kameratredning.

Studielån og stipend

Studiene kvalifiserer for lån og stipend etter vanlige regler i Statens lånekasse for utdanning. Du kan søke om støtte på www.lanekassen.no.

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Trude Strøm Borlaug

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24