Friluftsliv deltid, del 1

Friluftsliv 1 deltidsstudium (FLD1) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Målet med deltidsstudiet er å kvalifisere studentene til friluftslivsfaglig arbeid i varierte naturmiljøer.

Studiefakta

Søknadsfrist

Studiet tilbys ikke 2021-2022

Studieplan

Se studiehåndboken for 2020-2021 her

Studiepoeng

30

Studieplasser

30

Pris

Studieavgift + Semesteravgift kr 740,-

Friluftsliv deltid, del 1

Innhold

Friluftsliv deltid del 1 gir studentene teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med mennesker i natur. Etter endt utdanning skal kandidaten kunne anvende friluftsliv som arena for læring, mestring og naturopplevelse. Utdanningen er flerfaglig sammensatt med en praksisnær tilnærming til grunnleggende ferdigheter og kunnskaper som kreves for å arbeide med friluftsliv.

Arbeidsformer og organisering

Rammene for undervisningen er om lag 30 døgn, fordelt på 7 studiesamlinger, i ulike naturmiljøer; kyst, nærmiljø, fjell, skog og vann. Undervisningen dekker alle årstider. Mye av undervisningen er lagt til utvidede helgesamlinger utenfor NIH, med døgnkontinuerlig virksomhet. Praksisopplegg og turer utgjør rammene for arbeidet med å utvikle egne faglige og fagdidaktiske ferdigheter og kunnskaper, og de utgjør en læringsarena der teori kan anvendes og prøves gjennom praksis. Undervisningen legger stor vekt på studentaktive og problembaserte arbeidsformer.

Aktuelle studenter må være svømmedyktige (kunne svømme 200 meter), og i stand til å bære/frakte egen sekk/oppakning på turer, sommer og vinter. Det er krav om 80 % oppmøte og aktiv deltagelse på alle samlinger og det skal leveres individuelle læringsmål til hver samling (unntatt samling 1). 

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.

Studielån og stipend

Studiene kvalifiserer for lån og stipend etter vanlige regler i Statens lånekasse for utdanning. Du kan søke om støtte på www.lanekassen.no.

Spørsmål

Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Trude Strøm Borlaug

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer ikke direkte til spesifikke arbeid/yrkesroller men kan sammen med andre kvalifikasjoner være egnet til å jobbe innen:

  • Barnehage og skole: Friluftslivslærer/aktivitetsleder/assisten/veileder.
  • Turisme og reiseliv: Naturguide/turleder/veileder (ansatt eller med eget foretak).
  • Kurs- og eventmarkedet: Kursleder/aktivitetsleder/veileder.
  • Helse: Aktivitetsleder/turleder/assistent/veileder.
  • Forvaltning: Friluftslivslærer/aktivitetsleder/veileder/saksbehandler/konsulent.
  • Freelance: selvstendig næringsdrivende som jobber oppdragsbasert innenfor flere av de ovennevnte yrkesroller og sektorer.  

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24