Friluftsliv deltid, del 1

Friluftsliv 1 deltidsstudium (FLD1) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Målet med deltidsstudiet er å kvalifisere studentene til friluftslivsfaglig arbeid i varierte naturmiljøer.

Studiefakta

Søknadsfrist

Studiet tilbys i 2019/2020.Søknadsperiode: 1.februar - 1.mai 2019

Studieplan

Se studiehåndboken her

Studiepoeng

30

Studieplasser

30

Pris

25 000,-

Søk fra år 1

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre, og som ikke har generell studiekompetanse, kan få vurdert om de er kvalifisert for opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Innhold

Å studere Friluftsliv del 1 innebærer at studentene etter endt studium skal kunne arbeide med at andre personer og grupper kan oppleve og lære i, om og gjennom friluftslivsfaget. I studiet vektlegges at studentene utvikler kroppslig og praksisnær kunnskap.

Sentrale virkemidler er pedagogiske teorier, didaktikk og gruppedynamikk. Sentrale temaer er læring i utemiljøer, turglede, våkne veivalg, miljøorientering, refleksjon og forvaltningsmessige og kulturhistoriske tema knyttet til stedet for undervisningen.

Arbeidsformer og organisering

Studiet består av 7 studiesamlinger knyttet til forskjellige naturmiljøer; kyst, nærmiljø, fjell, skog og vann. Studiesamlingene er lokalisert på ulike steder i Sør-Norge. Det er krav om 100 % oppmøte og aktiv deltagelse på alle samlinger. 

Datoene for samlingene i inneværende studieår er i 2018: 10.-13.08., 07.-11.09., 28.09.-01.10. og 30.11.-3.12. I 2019: 04.-07.02., 15.-18.03. og 03.-06.06.

Rammene for undervisningen er om lag 30 døgn undervisning i ulike naturmiljøer. Undervisningen dekker alle årstider. Det forutsettes at studentene kan svømme. De må også kunne gå på ski med en sekk på minst femten kilo på ryggen i flere dager utenfor løype. Studentene må ha tidligere erfaring fra utøvelse av friluftsliv.

Øvrig informasjon

Søknadsprosess og studieavgift

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Anne-Lise Folland

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28