Friluftsliv deltid

Deltidsstudiet retter seg hovedsaklig mot mennesker som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Siktemålet er varierte naturopplevelser, personlig utvikling og livskvalitet på miljøvennlig vis. NIH tilbyr friluftsliv del 1 og 2

Studiefakta

Søknadsfrist

Opptaket for Friluftsliv del 1 er avsluttet. Friluftsliv del 2 tilbys ikke i 2020/2021

Studiepoeng

FLD1:30 sp og FLD2: 30 sp

Pris

Kr. 25 800,- Studentene må selv dekke reise til og fra samlingene, og eventuelle mat- og boutgifter.

Søk fra år 1

Opptakskrav

FLD1: Generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre, uten generell studiekompetanse, kan få vurdert opptak på bakgrunn av realkompetanse. Politiattest må leveres, da studiet inneholder praksis. FLD2: Bestått FLD1

KONTAKT OSS HER

Innhold

Programmet gir studenter teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med mennesker i natur. Etter endt utdanning skal kandidaten kunne anvende friluftsliv som arena for læring, mestring og naturopplevelse. Utdanningen er flerfaglig sammensatt med en praksisnær tilnærming til grunnleggende ferdigheter og kunnskaper som kreves for å arbeide med friluftsliv.

Deltid i friluftslivsfag består av del 1 og del 2 , som begge går over ett studieår og gir 30 studiepoeng hver. Med friluftsliv del 1 og del 2 (totalt 60sp) oppnås ett studieår innen bachelorgrad i friluftsliv. Programmet kan også inngå i andre bachelorgrader. Bachelorgrad i friluftsliv kvalifiserer for opptak til master i idrettsvitenskap, med friluftsliv som tema.

Se filmklipp fra tidligere studieår her. 

Arbeidsformer og organisering

Undervisningen i deltidsstudiene er organisert som studiesamlinger i ulike naturmiljøer gjennom hele året, hver på fire til seks døgn. Mellom studiesamlingene legges det opp til aktiv utøvelse av friluftsliv, erfaringsutveksling og refleksjon, skriftlige oppgaver og praksis. Studiene er tilrettelagt slik at det er mulig å jobbe og studere samtidig. Det er krav om 80 % oppmøte og aktiv deltagelse på alle samlinger.  

Her finner du samlingsdatoer og mer informasjon om Friluftsliv deltid 1

Her finner du mer informasjon om Friluftliv deltid 2  (tilbys ikke i 2020/2021)

Øvrig informasjon

Studentene må ha tidligere erfaring fra utøvelse av friluftsliv. Det er en forutsetning at studentene må være svømmedyktige (kunne svømme 200 meter), og i stand til å bære/frakte egen sekk/oppakning på turer, sommer og vinter, padle en kajakk på tur over flere dager og gjennomføre kameratredning.

Søknadsprosedyre og generell informasjon

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Trude Strøm Borlaug

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24