Friluftsliv deltid

Dette deltidsstudiet retter seg hovedsaklig mot mennesker som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Siktemålet er varierte naturopplevelser, personlig utvikling og livskvalitet på miljøvennlig vis. NIH tilbyr friluftsliv del 1 og 2

Studiefakta

Søknadsfrist

Opptakskrav

Friluftsliv del 1 tilbys i 2019/2020. Friluftsliv del 2 tilbys ikke i 2019/2020

Studiepoeng

30 + 30

Pris

25 000,- Studentene må selv dekke reise til og fra samlingene, og eventuelle mat- og boutgifter

Innhold

Ved Norges idrettshøgskole forstås friluftslivsfaget som læring i, om og gjennom kroppslig bevegelse i ulike utendørs kontekster. Friluftslivsfaget handler om friluftsliv i et pedagogisk perspektiv og det å ta ansvar for mennesker ute i natur. Opplevelser, erfaringer og læring er sentralt og er kjernen i friluftslivsfaglig arbeid. 
 

Deltid i friluftslivsfag består av del 1 og del 2 , som begge går over ett studieår og gir 30 studiepoeng hver. Friluftsliv del 1 og del 2 kan sammen inngå i en Bachelorgrad og danne grunnlag for opptak til Masterstudier i idrettsvitenskap med fordypning i friluftsliv. 

Se brosjyre for friluftsliv og kroppsøving deltid 2018 - 2019

Arbeidsformer og organisering

Undervisningen i deltidsstudiene er organisert som studiesamlinger i ulike naturmiljøer gjennom hele året, hver på fire til seks døgn. Mellom studiesamlingene legges det opp til aktiv utøvelse av friluftsliv, erfaringsutveksling og refleksjon, skriftlige oppgaver og praksis. Studiene er tilrettelagt slik at det er mulig å jobbe og studere samtidig. Det er krav om 100 % oppmøte og aktiv deltagelse på alle samlinger.  

Friluftsliv deltid 1

Friluftliv deltid 2 

Øvrig informasjon

Se filmklipp fra tidligere studieår her. 

Spørsmål
Studie: Mona Sannerud Moe
Opptak og eksamen: Anne-Lise Folland

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Anne-Lise Folland

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 21 28