Fritaksinformasjon

Dersom du har dokumenterte kunnskaper i et emne fra universitets- og høgskolenivå, kan du få helt eller delvis fritak fra det aktuelle fag-/emneområdet.

Retningslinjer for innvilgelse av fritak fra emner / deler av undervisning ved NIH Fitness:

  

Fritak og redusert emneavgift

Godkjente studiepoeng på universitets- og høgskolenivå i et emne som tilsvarer hele/deler av emner/underviste temaer ved NIH Aktiv, kan gi rett til fullt eller delvis fritak. Vi gjør oppmerksom på hvert enkeltemne har plassbegrensning, og det kan bli fullbooket før søknadsfristen har gått ut.

• Ved innvilgelse av fullt fritak (undervisning og eksamen) vil ikke emneavgift eller studiepoeng tilfalle for dette emnet.

• Ved delvis fritak for undervisning i et emne, vil man måtte avlegge eksamen i hele pensum, og studiepoeng for emnet vil tilfalle. 

Ved innvilget delvis fritak gis prisreduksjon.  

  

NB: Ved delvis fritak fra et emne vil man måtte betale semesteravgift og eventuell pensumlitteratur.

 

Hvordan søke fritak: 

1. Aktiv Basis

Ønsker du å søke fritak fra Aktiv Basis må du søke om opptak til Fitness Basis i SøknadsWeb. Ved innsending av dokumentasjon på generell studiekompetanse må du legge ved følgende:

• Egen fritakssøknad, hvor du spesifiserer hvorfor du ønsker fritak.
• Bekreftede kopier av vitnemål fra høyere utdanning.
• Studie- og emneplaner fra det studiet som danner grunnlag for fritakssøknaden.

2. Andre emner
Ønsker du å søke fritak fra emner utenom Aktiv Basis må du sende egen søknad direkte til NIH Aktiv minimum én måned før emnestart. Ved innsending av fritakssøknad må du legge ved følgende:

• Egen fritakssøknad hvor du spesifiserer hvorfor du ønsker fritak og i hvilket emne.
• Bekreftede kopier av vitnemål fra høyere utdanning.
• Studie- og emneplaner fra det studiet som danner grunnlag for fritakssøknaden.


Postadresse:

Norges idrettshøgskole

Aktiv

Postboks 4014 Ullevål stadion

0806 Oslo

Oversikt over utdannelser og retningslinjene for fritak:

 
a. Grunnfag idrett / basisår idrettsvitenskap / 3-årig faglærerutdanning kroppsøving og idrettsfag (Norge/utlandet)
Gir fullt fritak fra Aktiv Basis.

b. Bachelor i Fysisk aktivitet og helse (FAH) fra Norges idrettshøgskole
• FAH-studenter som har fullført kurs i Styrke og bevegelighetstrening (FAH 220, 5 sp) og Aktivitetsformidling (FAH 221, 5 sp) fra og med studieåret 2003/2004 innvilges delvis fritak fra Treningsveileder og personlig trener samlet. Egen undervisningsplan vil gis. Studentene må avlegge eksamen i hele pensum.
• Studenter som har fullført bachelor i FAH før studieåret 2003/2004, innvilges ikke fritak på emner utover Aktiv Basis.
• Studenter som har fullført og bestått bachelor FAH, inkludert emnet FAH 348 Personlig trener får fullt fritak fra Aktiv Basis, Treningsveileder og personlig trener samlet.
• Studenter som har fullført og bestått emnet FAH 223 Instruktørrollen, utholdenhet, styrke og bevegelighet, gis fullt fritak fra Aktiv Basis og delvis fritak fra Treningsveileder og personlig trener samlet.


c. Idrettsfaglig utdanning fra andre universiteter og høgskoler i Norge
• Studenter som har fullført og bestått emnene Fitness grunnkurs og Fitness gruppetreningskurs ved Universitetet i Tromsø, gis fullt fritak for tilsvarende emner ved NIH Aktiv.
• Studenter som har fullført og bestått emner fra Helse- og fitnesstrening halvårsstudium ved Universitetet i Agder, innvilges fullt fritak for tilsvarende emner ved NIH Aktiv.
• Studenter som har fullført og bestått emner fra Fitnessinstruktør ved Høgskolen i Bodø, innvilges fullt fritak for tilsvarende emner ved NIH Aktiv.
• Studenter som har fullført bachelorgrad i idrettsfag med valgfagsemne Fitness ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, kan søke om fritak for emner utover Aktiv Basis ved NIH Aktiv. Disse søknadene vil bli behandlet individuelt.

d. Idrettsfaglig utdanning fra universiteter i utlandet
Studenter som har fullført bachelor- eller mastergrad i idrettsfag fra utlandet kan søke om fritak fra Aktiv Basis og andre emner (hvis fullførte emnene tilsvarer emner ved NIH Aktiv). Disse søknadene vil bli behandlet individuelt.

e.  Fysioterapi grunnutdanning og bachelor i fysioterapi/ergoterapi (Norge)
Avlagt og bestått eksamen i anatomi og fysiologi på fysio- eller ergoterapistudier i Norge, og bachelorgrad i fysioterapi eller ergoterapi gir delvis fritak på Fitness Basis.

Studenter må møte til undervisning i følgende temaer: Treningslære (8 timer), fysisk aktivitet og helse (3 timer) og vitenskapelig metodelære (2 timer), med mindre man kan dokumentere gjennomført undervisning (emnebevis/karakterutskrift). Studenter som innvilges delvis fritak fra Aktiv Basis må på bakgrunn av timeplanen (foreligger ca. tre uker før undervisningssamling) møte til undervisning det ikke er gitt fritak fra.

f.  Fysioterapi etter fullført førsteår/ fullført bachelor (utlandet)

Studenter må kunne dokumentere bestått eksamen i anatomi og fysiologi. Det innvilges et delvis fritak på emnet Aktiv Basis.


Studenter må møte til undervisning i følgende temaer: Treningslære (8 timer), fysisk aktivitet og helse (3 timer) og vitenskapelig metodelære (2 time). Studenter som innvilges delvis fritak fra Aktiv Basis må på bakgrunn av timeplanen (foreligger ca tre uker før undervisningssamling) møte til undervisning i teamene nevnt over. 


g. Basisår medisin / embedsstudium i medisin (Norge og utlandet)
Studenter må kunne dokumentere bestått eksamen i anatomi og fysiologi. Det innvilges et delvis fritak på emnet Aktiv Basis.


Studenter må møte til undervisning i følgende temaer: Treningslære (8 timer), fysisk aktivitet og helse (3 timer) og vitenskapelig metodelære (2 time). Studenter som får innvilget delvis fritak fra Aktiv Basis må på bakgrunn av timeplanen (foreligger ca tre uker før undervisningssamling) møte til undervisning i temaene nevnt over.


h. Kiropraktor etter fullført førsteår/ fullført kiropraktorutdanning
Studenter må kunne dokumentere bestått eksamen i anatomi og fysiologi. Det innvilges et delvis fritak på emnet Aktiv Basis.

Studenter må møte til undervisning i følgende temaer: Treningslære (8 timer), fysisk aktivitet og helse (3 timer) og vitenskapelig metodelære (2 time). Studenter som får innvilget delvis fritak fra Aktiv Basis må på bakgrunn av timeplanen (foreligger ca tre uker før undervisningssamling) møte til undervisning i temaene nevnt over.

i. Sykepleier og radiograf
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

j. Ernæringsfysiolog el. andre ernæringsstudier
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

k. Bestått delstudium i funksjonell anatomi og fysiologi
Studenter som kan dokumentere bestått eksamen i funksjonell anatomi og biomekanikk, og/eller fysiologi, innvilges et delvis fritak på emnet Aktiv Basis.

Studenter må møte til undervisning i følgende temaer: Treningslære (8 timer), fysisk aktivitet og helse (3 timer) og vitenskapelig metodelære (2 time). Studenter som innvilges delvis fritak fra Aktiv Basis må på bakgrunn av timeplanen (foreligger ca tre uker før undervisningssamling) møte til undervisning i temaene nevnt over.

l. Naprapat
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv (på grunn av at  Naprapathøgskolan ikke er en godkjent høyere utdanning i Sverige).

m. Kurs og utdanninger arrangert av aktører utenfor universitets- og høgskolesystemet i Norge og utlandet
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

n. Videregående opplæring
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

o. Erfaring fra fitnessbransjen
Det innvilges ikke fritak fra emner ved Aktiv på grunnlag av relevant arbeidserfaring. Fullt eller delvis fritak for emner gis kun dersom du kan dokumentere utdanning på universitets- og høgskolenivå i emner tilsvarende emner/deler av underviste temaer på emner ved NIH Aktiv.

Kontakt