Personlig Trener

Vår PT-utdannelse gir deg kvalifikasjoner for å kunne jobbe som personlig trener for friske voksne mennesker.

Studiefakta

Søknadsfrist

22. januar 2018

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studieplan

Oversikt datoer

Studiepoeng

30

Studieplasser

50

Pris

47 300,-

Innhold

Du vil i PT-studiet tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen treningslære og treningsplanlegging, øvelsesanalyse og praktisk trening. Vi legger stor vekt på PT-rollen, og at du utvikler gode ferdigheter innen kommunikasjon og mellommenneskelig relasjoner.

Arbeidsformer og organisering

PT-utdannelsen på NIH er et deltidsstudium og består av syv undervisningssamlinger torsdag/fredag til søndag. Emnet starter med at studentene enkeltvis gjennomgår et digitalt undervisningsopplegg på internett (e-læring). Det forventes at progresjonen i e-læringen følges, samt at studentene følger leseplanen med anbefalt litteraturgjennomgang i forkant av samlingene.

Undervisningen vil være basert på teoretisk og praktisk undervisning, i tillegg til problembasert læring i mindre grupper. Studentene skal øve på ulike ferdigheter samt planlegge og gjennomføre treningsøkter, og samtidig evaluere hverandre som personlige trenere. Studentene vil også bli evaluert av faglærere ved øving på praktiske ferdigheter. Selvstendig arbeid utover undervisningssamlingene må beregnes.

Studiehåndboka 2017-2018

Øvrig informasjon

Personlig trener

Vi tilbyr Personlig trener utdanning i Oslo, Bergen og Trondheim. Oslo har neste opptak 22. januar 2018, mens Bergen og Trondheim har neste opptak 1. juni 2018.

Studiet gir mulighet til å søke lån og stipend hos Lånekassen. Studieavgiften deles opp i 6 innbetalinger. 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss!

Kontakt oss