Kostholdsveiledning

Ønsker du en dypere forståelse av kostholdets helsefremmende betydning? Kostholdsveiledning lærer deg hvordan kosthold kan bidra til å forebygge livsstilssykdommer

Studiefakta

Søknadsfrist

15. februar 2018

Opptakskrav

Studenten må ha bestått Aktiv basis og Kostholdskunnskap

Studieplan

Samling 5. - 8. april 2018 Eksamenutlevering/innlevering 23. april - 15. mai 2018

Studiepoeng

5

Pris

7 400,-

Innhold

Emnet bygger på emnet "Kostholdskunnskap" og inneholder en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap som er nyttig for å kunne gi enkle kostholdsråd for friske, voksne mennesker. Følgende tema undervises; ulike målemetoder for kroppssammensetning, innsikt i fremgangsmåte ved kostholdsveiledning og –oppfølging, vektregulering og idrettsernæring.  Videre gis en kort innføring i fysiologiske utfordringer ved de mest vanlige livsstilssykdommene og en presentasjon av de mest sentrale kostholdsanbefalinger for å forebygge utvikling av disse tilstander. Det gis også en innføring i hvordan lese og forstå informasjon som gis på matvare-emballasje

Arbeidsformer og organisering

  • Undervisningen er teoretisk og foregår i løpet av en 4-dagers samling (torsdag-søndag) med 80 % frammøte.

  • Studenter anbefales å forberede seg ved å lese gjennom pensum i forkant av samlingen. Det foreligger forslag til leseliste for fire uker før kursdato. Det foreligger også linker til 4 videoer som anbefales å se før kurshelgen.
  • Alle studenter skal også gjennomføre en veid kostholdsregistrering på seg selv over 4 dager i forkant av kurshelgen.

  • Skriftlig hjemmeeksamen med  gradert karakter (A-F).
  • Les mer om innhold, læringsmål, organisering, pensum etc. i Studiehåndboken

Øvrig informasjon

Ansvarlig for kurset: Therese Fostervold Mathisen

Kontakt oss