Aktiv Basis

Aktiv Basis gir deg forskningsbasert kunnskap om blant annet anatomi, fysiologi, grunnleggende treningslære, biomekanikk og er obligatorisk for deg som ønsker å ta studieemnet "Kostholdsveileder"

Studiefakta

Søknadsfrist

22. januar 2018

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studieplan

Oversikt datoer

Studiepoeng

10

Pris

11 300,-

Innhold

Gjennom selvstudium og undervisning vil du tilegne deg oppdatert og forskningsbasert kunnskap om blant annet anatomi, fysiologi, grunnleggende treningslære, biomekanikk samt fysisk aktivitet og helse.

Arbeidsformer og organisering

  • E-læringsbasert forkurs
  • 4-dagers undervisningssamling torsdag - søndag (med krav om 80 % oppmøte)
  • Teoretisk eksamen (multiple choice) på undervisningsstedet - bokstavkarakter
  • Varigheten er på ca 2 måneder (e-læring, undervisningssamling, egenstudium, eksamen)
  • Les mer om innhold, læringsmål, organisering, pensum etc. i Studiehåndboka 2017-2018

Kontakt oss