Opptak direkte til andreåret

Gjelder kun for bachelor i idrettsvitenskap og bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Ønsker du å søke om direkte opptak til andreåret må du ha fullført idrett årsstudium/ første år idrett.

gutt som trener på NIH

Studentene som tar første år av bachelorprogrammet i idrettsvitenskap, og faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved NIH får automatisk gå videre på andre år. Hvor mange plasser vi har ledig for eksterne søkere til andreåret avhenger dermed av valgene til de interne studentene. Vi fyller opp studieretningene med eksterne søkere.

Søkere som ønsker å søke om direkte opptak til andre år bachelor, må ha fullført idrett årsstudium/ første år idrett.

Søknadsfristen er 15. april, og man søker gjennom Søknadsweb.

Bachelorprogram

Følgende studier er mulig å søke om direkte opptak til andre året:

Rangering

Det er gjennomsnittet av karakterene fra idrett årsstudium/første år idrett som danner rangeringsgrunnlaget ved opptak til andreåret. Poenggrensene varierer en del fra år til år, avhengig av antall søkere, karakterene til søkerne, og av hvilke studieretninger som er populære blant interne studenter og eksterne søkere.

Tidligere års poenggrenser for opptak

Kvoter

NIH har avtale med Olympiatoppen angående spesiell kvote ved opptak til studier. 

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15