Opptakskrav direkte til andreåret på bachelorprogram

Det er mulig å søke om direkte opptak til andre året til våre bachelorprogrammer om man tilfredsstiller opptakskravene.

Utøver som bruker målstrekker på gulvet til å presisere sin bevegelser

NIH tilbyr søkere muligheten til å søke om opptak direkte til andre året på våre bachelorpgrammer.

Hvor mange ledige plasser det er i de ulike studiene avhenger av eventuelt frafall av studenter mellom første og andre studieåret. NIH fyller da opp eventuelle ledige studieplasser med eksterne søkere.

Søkere som ønsker å søke om direkte opptak til andre år bachelor, må møte opptakskrav til det bachelorprogrammet de søker opptak til.

Søknadsfristen er 15. april, og man søker gjennom Søknadsweb.

Bachelorprogram

Følgende studier er mulig å søke om direkte opptak til andre året:

Opptakskrav

Grunnet korona-viruset har NIH vedtatt Midlertidig forskrift til forskrift 26. mai 2005 nr. 1811 om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole.

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (FKI)

 • Idrett årsstudium, som inkluderer minimum 20 studiepoeng aktivitetsfag og 10 studiepoeng profesjonsfag (eller tilsvarende emner innen pedagogikk og didaktikk)
 • Du må dokumentere fra videregående skole:
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer)
  • minst 35 skolepoeng

Bachelor i friluftsliv (FL)

 • Fullført og bestått minimum 60 studiepoeng innen høyere utdanning

Bachelor i Sport Management/ Idrett og samfunn (SPM/ IS)

 • Idrett årsstudium
  ELLER
 • første året av en Sport Management bachelor
  ELLER
 • årsstudium i Idrett og samfunn

Bachelor i trening, helse og prestasjon (THP)

 • idrett årsstudium (eller tilsvarende)

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (TI)

 • Idrett årsstudium (eller tilsvarende)

Rangering

Det er gjennomsnittet av karakterene fra opptaksgrunnlaget som danner rangeringsgrunnlaget ved opptak til andreåret. Poenggrensene kan variere fra år til år, avhengig av antall søkere, karakterene til søkerne, og av hvilke bachelorprogram som er populære blant eksterne søkere.

Tidligere års poenggrenser for opptak

Kvoter

NIH har avtale med Olympiatoppen angående spesiell kvote ved opptak til studier. 

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15