Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Utdanningen passer for deg som ønsker å arbeide med planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av trening eller idrettspsykologisk veiledning for utøvere på ulike ferdighets- og aldersnivå.

Studiefakta

Søknadsfrist

15.april/ 1. mars

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Poenggrenser

2018: 52,1 (ORD)/ 47,2 (ORDF)

Søknadskode

150 489

Studieplan

Trenerrollen og idrettspsykologi

Studiepoeng

180

Studieplasser

35

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Innhold

Fysisk og mental forståelse er viktige elementer i arbeid med mennesker, enten det gjelder som trener i et idrettslag eller på landslaget, eller som idrettspsykologisk veileder og koordinator i et særforbund. 

Bachelorprogrammet gir deg kunnskap om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og veiledning brukes til systematisk påvirkning for å bedre miljø, utvikling og prestasjoner. Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke. Fra andre studieår velger du èn av to studieretninger; trenerrollen eller idrettspsykologi. Studenter som velger trenerrollen vil også velge idretten de ønsker å knyttet sin praksis til (fra en liste av idretter hvor vi har veiledning og praksis avtaler med klubber og særforbund). Hvilke spesifikke idretter som tilbys kan imidlertid endre seg fra studieår til studieår.

I programmet lærer du blant annet om:

 • idrettsaktivitetens egenart og relevante treningsprinsipper
 • kroppens oppbygning og funksjon og forutsetninger for at mennesker kan være i aktivitet
 • idrettsfaglige teorier, begreper og problemstillinger knyttet til trenerrollen og coaching
 • idrettspsykologi, helsepsykologi og aktivitetspsykologi
 • individuelle og mellommenneskelige forhold av betydning for læring og prestasjon i idrett
 • relevante trener- og treningsverktøy og veiledningsmetoder
 • grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

Arbeidsformer og organisering

Undervisningen gjennomføres i form av forberedelse til og deltakelse i forelesninger, seminarer, kollokvier og gruppearbeid, samt selvstendige studier i tillegg til problembaserte prosjekt koblet til idretten eller annen relevant praksis.

Det vil bli gjennomført seminarer og kollokvier med dybde diskusjoner mellom forelesere og studenter. Studentene vil også arbeide med ulike oppgaver og prosjekter på egen hånd og i student grupper. Det vil i tillegg bli gitt opplæring i bruk av ulike IKT-verktøy/systemer, både i ballspill-laboratoriet og psykologisk laboratoriet.

Praksis
I samarbeid med Norges Idrettsforbund og/eller et særforbund eller klubb gjennomfører du trener/veileder-praksis i en fordypningsidrett i løpet av studietiden. Hvilke fordypningsidretter som tilbys, kan variere fra år til år. Praksis vil være en del av både andre og tredje året.

Det må påregnes praksis på ettermiddager/kvelder og helger.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å gjennomgå undersøking for tuberkulose, og levere egenerklæringsskjema for tuberkulosetesting ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker, og levere egenerklæringsskjema for MRSA ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utveksling
Programmet legger til rette for utveksling i fjerde semester hos en av våre partnerinstitusjon i Norden, Europa, Nord-Amerika og Australia.

Videre studier
Bachelorgrad i trenerrollen og idrettspsykologi kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Fullført mastergrad kvalifiserer til praktisk- pedagogisk utdanning (PPU påbygningsstudiet) som gir undervisningskompetanse.

Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet utdanner til relevante trener-, leder og veiledningsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Utdanningen tilfredsstiller videre særforbundenes krav til trenere på høyere nivå. Utdanningen kvalifiserer til følgende arbeid:

 • trener på alle alders- og prestasjonsnivå, også landslag, koordinator, trener og sportssjef ved skoler, også toppidrettsskoler, idrettsklubber og lag
 • koordinator og veileder i Norges Idrettsforbund og særforbund
 • aktivitetsansvarlig og trener/veileder i offentlig sektor
 • idrettspsykologisk veiledningsvirksomhet

Se ulike jobbmuligheter her

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning