Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Utdanningen passer for deg som ønsker å arbeide som trener, spillerutvikler eller med idrettspsykologisk veiledning for utøvere på ulike ferdighets- og aldersnivå.

Studiefakta

Søknadsfrist

15.april/ 1. mars

Studieplan

Trenerrollen og idrettspsykologi

Studiepoeng

180

Studieplasser

35

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søk bachelor (3-årig løp)
Søk bachelor (2. & 3. år)

Opptakskrav

Direkte opptak til andre studieår

Poenggrenser

2019: 34,2

Søknadskode

2011

Søk her

Innhold

Fysisk, mental og sosial forståelse er viktige elementer i arbeid med mennesker, enten det gjelder som trener i en idrettsklubb eller landslag, som idrettspsykologisk veileder eller koordinator i et særforbund. Kunnskap om hvordan gode relasjoner skapes og hvordan ferdigheter utvikles er viktig i alle disse rollene.

Bachelorprogrammet gir deg kunnskap om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og veiledning kan brukes for å systematisk påvirke for å bedre miljø, utvikling og prestasjoner. Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke. Fra andre studieår velger du èn av to studieretninger; trenerrollen eller idrettspsykologi. Studenter som velger trenerrollen vil også velge idretten de ønsker å knyttet sin praksis til. Studenter på begge retningene oppfordres til å ha trenerpraksis både før og underveis i studiet.

Studieretning Trenerrollen
På retning trenerrollen vektlegges en inngående forståelse av ferdighetsutvikling og utvikling av praksiskompetanse som trener knyttet til egen idrett. Studiet har et sterkt fokus på ulike treningsmetoder, pedagogiske tilnærminger og faktorer som påvirker læring og utvikling, og studentene øves i å utvikle et kritisk perspektiv på trenerrollen. Studiet skal gi studenten kompetansen til å lede og håndtere det daglige arbeidet med trening og konkurranse for lag og utøvere på ulike ferdighetsnivåer.

Studieretning Idrettspsykologi
Idrettspsykologiske veiledere jobber både med trenere og utøvere og det er derfor viktig å få god forståelse for både trenerrollen og for konteksten utøveren befinner seg i. Kunnskap om ledelse og idrettspsykologiske prosesser inkludert formidling av disse er viktig. Studenter som velger retning idrettspsykologi oppfordres også til å ha ulike former for praksis (gjerne trenerpraksis) ved siden av studiene. I programmet lærer du blant annet om:

 • idrettsaktivitetens egenart og relevante treningsprinsipper
 • barn og unges vekst, modning og utvikling og viktige kjønnsforskjeller
 • treningsprosesser og ferdighetsutvikling i idrett
 • idrettsfaglige teorier, begreper og problemstillinger knyttet til trenerrollen og coaching
 • idrettspsykologi, helsepsykologi og aktivitetspsykologi
 • individuelle og mellommenneskelige forhold av betydning for læring og prestasjon i idrett
 • relevante teknologiske verktøy og veiledningsmetoder
 • grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

Arbeidsformer og organisering

Undervisningen gjennomføres i form av forberedelse til og deltakelse i forelesninger, seminarer, kollokvier og gruppearbeid, samt selvstendige studier. I tillegg vil du som student arbeide med problembaserte prosjekter koblet til din egen idrett og praksis.
Det vil bli gjennomført seminarer og kollokvier med forelesere og studenter. Studentene vil også arbeide med ulike oppgaver og prosjekter på egen hånd og i grupper. Det vil i tillegg bli gitt opplæring i bruk av ulike teknologiske verktøy ballspill-laboratoriet og introduksjon til mulige arbeidsmåter i idrettspsykologi-laboratoriet.

Praksis
Gjennom studiet vil mange av studentoppgavene være tett knyttet til trener eller veilederpraksis i egen idrett. I fotball gjennomføres deler av fordypningspraksisen på NIH. I andre idretter kan inntil en tredjedel arbeid med praksis gjennomføres på NIH og/eller i samarbeid med særforbund. Fordypningspraksis knyttet til egen idrett er en del av både andre og tredje året. Det må påregnes praksis på ettermiddager/kvelder og helger.  Studieretning trenerrollen gir Trener 2 eller UEFA B-lisens.

Studenter som velger idrettspsykologi vil også ha praksis relatert til idrett. Samtidig vil de gjennomføre presentasjoner for grupper, samt "en til en" veiledning.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å gjennomgå undersøking for tuberkulose, og levere egenerklæringsskjema for tuberkulosetesting ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker, og levere egenerklæringsskjema for MRSA ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utveksling
Programmet legger til rette for utveksling i fjerde semester hos en av våre partnerinstitusjon i Norden, Europa, Nord-Amerika og Australia.

Videre studier
Bachelorgrad i trenerrollen og idrettspsykologi kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Fullført mastergrad kvalifiserer til praktisk- pedagogisk utdanning (PPU påbygningsstudiet) som gir undervisningskompetanse.

Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet utdanner til relevante trener-, leder og veiledningsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Utdanningen tilfredsstiller videre særforbundenes krav til trenere på høyere nivå. Utdanningen kvalifiserer til følgende arbeid:

 • trener på alle alders- og prestasjonsnivå, også landslag
 • koordinator, trener og sportssjef ved skoler, også toppidrettsskoler, idrettsklubber og lag
 • koordinator og veileder i Norges Idrettsforbund og særforbund
 • aktivitetsansvarlig og trener/veileder i offentlig sektor
 • idrettspsykologisk veiledningsvirksomhet - mental trener

Se ulike jobbmuligheter her

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning