Bachelor i Sport Management/ idrett og samfunn

Utdanningen passer for deg som er interessert i idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå. Studieprogrammet gir deg mulighet til å jobbe med blant annet idrettsarrangement, idrett og media og inkludering av minoriteter.

Studiefakta

Søknadsfrist

15.april/ 1. mars

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Poenggrenser

2018: 50,9 (ORD/ 45,7 (ORDF)

Søknadskode

150 486

Studieplan

Sport management/ idrett og samfunn

Studiepoeng

180

Studieplasser

35

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Innhold

Gjennom studiet tilegner studentene seg kunnskap som gir forutsetning for ledelse og arbeid i idrettsorganisasjoner og i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor. Første året gir bred innføring i idrettsfaget, med praktisk og teoretisk kunnskap om ulike idretter og idrettens samfunnsmessige betydning. Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke.

Fra andre studieår velger du èn av to studieretninger; Sport Management eller idrett og samfunn.

På studieretningen Sport Management lærer du blant annet:

 • å lede og arbeide i idrettsorganisasjoner, frivillig, offentlig eller kommersiell sektor.
 • økonomi, juss, forvaltning/saksbehandling og markedsføring anvendt på idrett.
 • å forberede søknader om penge- og sponsorstøtte
 • lage kortsiktige og langsiktige strategiske planer
 • å sette opp budsjett, og drive økonomistyring

På studieretningen idrett og samfunn lærer du blant annet:

 • om ulike samfunnsfaglige og humanistiske perspektiver med relevans for å forstå idrett som kulturfenomen
 • idrettens rolle og betydning for samfunnet
 • vitenskapelige arbeidsmåter for å kunne anvende og vurdere relevant fagstoff

Arbeidsformer og organisering

Programmet har en blanding av lærerstyrt undervisning og selvstudium. Det legges opp til aktiv deltagelse i seminarer, samt selvstendig arbeid individuelt og i grupper.

Praksis
På studieretningen Sport Management gjennomfører studentene praksisperioder, der de anvender teoretisk kunnskap i private og offentlige organisasjoner som jobber med idrett og kultur. I tillegg vil det være mulighet for utvidet praksis der studentene jobber med prosjektarbeid innen idrettsorganisasjoner og /eller arrangementer over et helt semester. I forbindelse med studieemnet ledelse har studentene også ansvar for å arrangere den årlige Arbeidslivsdagen på NIH. Her kan du se listen med praksisplasser for 2017.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å gjennomgå undersøking for tuberkulose, og levere egenerklæringsskjema for tuberkulosetesting ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker, og levere egenerklæringsskjema for MRSA ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utveksling
Studiet legger til rette for utveksling i femte semester hos en partnerinstitusjon. NIH har utvekslingsavtale med flere institusjoner, deriblant University of Ottawa i Canada, German Sport University i Tyskland, Bournemouth University i Storbritannia og University of Canberra i Australia.

Videre studier
Bachelorgraden i Sport Management/ idrett og samfunn kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.
Fullført og mastergrad kvalifiserer til praktisk- pedagogisk utdanning (PPU påbygningsstudiet) som gir undervisningskompetanse.

Jobbmuligheter

Programmet utdanner til leder-, og rådgivingsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Det er videre relevant for ulike deler av offentlig forvaltning, og media/kommunikasjonsbransjer, i tillegg til yrker i kultursektoren og frivillig sektor. Bachelorprogrammet gir gode forutsetninger for strategisk planlegging og ledelse.

Studieretningen Sport Management kvalifiserer til følgende arbeid:

 • lederjobb (som generalsekretær/ daglig leder/ sportslig leder) i idrettslag, særforbund, særkretser og idrettskretser
 • klubbutvikling i særforbund eller idrettskrets
 • idrettskonsulent i fylke, idrettskrets etc.
 • saksbehandling i offentlig og privat sektor
 • ulike stillinger innen antidopingfeltet
 • media/ kommunikasjon
 • rolle i næringsliv i og utenfor idrettsbransjen (f. eks. sportsutstyr, markedsavdelinger)
 • lederroller i idrettsarrangement
 • jobb innen markedsføring i privat foretak, idrettsorganisasjon, idrettsarrangement

Studieretningen idrett og samfunn kvalifiserer til følgende arbeid:

 • konsulent/ rådgiver innenfor den frivillige idretten i klubb, krets, særforbund og i NIF
 • konsulent/ rådgiver i offentlig forvaltning: bydel, kommune, fylke og departement
 • lærer i skoleverket (forutsetter tilleggsutdanning)
 • konsulent/ rådgiver for folkehelsearbeid
 • strategisk planlegging og rådgivning når det gjelder idrett, kultur og fritid i ulike kommersielle sammenhenger: i treningsbransjen, i utstyrsbransjen, i velværebransjen
 • formidlingsarbeid og kommunikasjonsansvar innenfor idrettsfeltet
 • arbeid i mediesektoren: journalist, kommentator

Se ulike jobbmuligheter her

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning