Opptak direkte til andreåret

Etter at NIHs bachelorstudenter har valgt studieretning for andre og tredje år, fyller vi opp resten av plassene med studenter som har tatt første år idrett ved et annet lærested.

Studentene som tar første år av bachelorprogrammet ved NIH får automatisk gå videre på andre år. Hvor mange plasser vi har ledig for eksterne søkere til andreåret avhenger dermed av valgene til de interne studentene. Vi fyller opp studieretningene med eksterne søkere.

Søkere som ønsker å søke om direkte opptak til andre år bachelor, må ha fullført idrett årsstudium/ første år idrett.

Søknadsfristen er 15. april, og man søker gjennom Søknadsweb.

Rangering

Det er gjennomsnittet av karakterene fra idrett årsstudium/første år idrett som danner rangeringsgrunnlaget ved opptak til andreåret. Poenggrensene varierer en del fra år til år, avhengig av antall søkere, karakterene til søkerne, og av hvilke studieretninger som er populære blant interne studenter og eksterne søkere.

Tidligere års poenggrenser for opptak

Studieretninger

Følgende studier er mulig å søke om direkte opptak til andre året:

Kvoter

NIH har avtale med Olympiatoppen angående spesiell kvote ved opptak til studier. 

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
(kl. 09-1130, 12-15)