Informasjon til nye studenter på Friluftsliv 2017-18

Her følger litt informasjon om viktige datoer for turer, informasjon om hva som skjer de første ukene på friluftslivsstudiet og hva du må ha med deg av klær og utstyr når du kommer.

Forventninger

Er du klar? Vi er! Du er en av over 800 søkere som har fått plass på et spennende, men krevende studium. Vi vet ikke hvilke forventninger du har til året, men vi håper du har tenkt grundig igjennom hva du vil bruke året til. Vi forventer at du er en motivert student som har vilje og evne til å utfordre deg selv og andre, og ta medansvar for at læringsmiljøet blir positivt og stimulerende.

Opplegget tar som utgangspunkt at du er en heltidsstudent; studentarbeidstimetallet er normert til 35-40 timer pr. uke, og der egenaktivitet, gruppearbeid og forskjellige praksisopplegg vil utgjøre en betydelig del av studiearbeidet som kommer i tillegg til timeplanfestet undervisning.

Vi tilbyr deg et spennende år der du vil bli utfordret faglig, fysisk og sosialt. Vi sikter mot å gi et solid faglig grunnlag for framtidig yrkesutøvelse, der også personlig vekst og utvikling blir vesentlig.

Litt om året

Du er viktig at du sjekker timeplanen. Bruk FLL som kode for studiet. Her vil du også finne emnekodene for de fem emnene som utgjør studiet (FLL280 Skog og vann, FLL281 Kyst, FLL282 Fjell, FLL283 Friluftslivspedagogikk og didaktikk, FLL 284 Friluftsliv, kultur, samfunn).

Første uka (33) vil være preget av studieforberedende stoff (registrering, fotografering, bibliotektjenesten, m.m.), samt sosiale aktiviteter (fadderuke). Men allerede

Mandag 21.08. vil det bli praktisk UNDERVISNING OG OPPLEGG  UTE! Ha klart turtøy/uteklær!

Uke 34 og 35 vil være pakket med undervisning hvor vi starter opp forberedelser til studiet generelt og fjellkurset spesielt. Det blir en blanding av aktiviteter ute (gruppedanning, arbeide med gruppeprosesser) og innføring i arbeidsformene vi vil benytte i studiet. Onsdag 31.08. drar vi ut i Marka på en tre dagers intro- tur.

I uke 36 arbeides det videre med forberedelse til fjellkurset som skal gå fra fredag 08.09. t.o.m. torsdag 14.09; en vandretur gjennom Jotunheimen.

Fjellkurset (FLL282) i uke 36/37 er lagt til Jotunheimen hvor vi skal være sammenhengende på tur i sju dager. Temaene på denne turen vil i stor grad handle om toppturer, ”natur og kulturtemaer”, fiske, vandreturer og generelle basisferdigheter/kunnskaper knyttet til fjell som naturmiljø. Vi vil bo i telt og forflytte oss hver dag, der vi må bære med alt av mat og utstyr. Det kan bli aktuelt å bo en natt på en av Turistforeningens selvbetjente hytter.

Uke 38, 39 og 40 er en blanding av heldagsopplegg i NIH sitt nærmiljø, forberedelse til kystkurs og kajakk, arbeide med teoristoff.

Uke 41 er kystkurs-uke, dette er lagt til Færder nasjonalpark i ytre Oslofjord og går over tre dager; mandag - onsdag, med fokus på havkajakkpadling. Her må alle ha egen våtdrakt (se utstyrsliste friluftsliv). 

Uke 42 og 45 vil det være dags- og halvdagsopplegg i NIHs nærmiljø med fokus på pedagoisk og didaktisk arbeid med friluftsliv, samt samfunnsvitenskaplige perspektiver på friluftsliv.

I ukene 46 til 48 vil det være dags- og halvdagsopplegg i NIHs nærmiljø, som leder opp mot en femdagers overnattingstur i Finnskogen (eller et annet område hvor vi kan leve tradisjonelt skogsarbeiderliv anno 1912).  Denne praksislæringen vil være samordnet med teoretiske perspektiver på friluftsliv, kultur og samfunn (emne FLL284), og pedagogiske tema (emne FLL283) gjennom undervisning, forelesninger og seminarer. 

Uke 49 er vi ute mandag til fredag og lever som tømmerhuggere anno 1912

uke 50 Semmesteret avsluttes 14.12. med julebord, som studentene arangerer.

Vårsemesteret starter mandag 08. januar, med mye skiaktivitet (skileik m.m.), forberedelser til et 9 dagers vinterfjellkurs, samt min. fem dagers egenferd i grupper.

I tillegg blir det praksisopplegg med skoleklasser, og diverse voksengrupper (dagsopplegg og/eller ukesopplegg).

Etter påske blir det undervisningsopplegg knyttet til kyst; med kajakk, seiling, motorbåt, roing og fiske. Studentene skal og på en 5 dagers egenferd med kajakk/seilbåt i uke 19. Semesteret avsluttes med et opplegg rundt bruk av nærmiljø der kano vil stå sentralt. Semesteravslutning den 11. juni, med grillkveld i marka.

Undervisningen på campus NIH, foregår normalt i perioden mandag-fredag og innen tidsrommet kl. 08.15-16.15, men lengre dager kan forekomme. På turer er vi i undervisning/læringssituasjoner døgnkontinuerlig.

Turer og feltkurs, samt forarbeid/planleggingen til disse, er obligatoriske (100 % frammøte), så evt. jobb eller trening/konkurranse må planlegges slik at det ikke kolliderer med undervisning. Det vil også være annen undervisning med frammøtekrav; informasjon om dette vil bli gitt i introduksjonen til hvert enkelt emne.

Forberedelser til studiet

Vi forventer at du leser studie- og emneplanene, slik at du får oversikt over emnenes innhold, organisering, vurderinger og krav. Her finner du også pensum og litteratur til de respektive emner.

Vi vil at alle har lest Mytting, I. & Bischoff, A. (2008): Friluftsliv.Gyldendal undervisning, Oslo før de møter; dette er ei bok mange har hatt på videregående og er grei som basis for alle. Bruk også sommeren til å lese annen friluftslivslitteratur!  

Klær og utstyr

Allerede fra dag én, trenger du turklær og turutstyr: Robuste og funksjonelle klær som tåler å bli møkkete, regntøy, og egnet fottøy. Mer informasjon om hva du trenger finner du i utstyrslista.

Reiseutgifter

Du må selv betale alle utgifter ved reise i forbindelse med turer og kurs. Boutgiftene blir lave, men du må regne med ca. kr 6 500 i reiseutgifter (beregnet ut fra priser på tog, buss o.l.). Vi har policy om å reise kollektivt der det er mulig.

I tillegg kommer kostnader til kart, museumsbesøk, oppholdsutgifter m.m. 

Kontakt

Thomas Vold

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 23 54 / +47 994 42 477