Årsstudier

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring i forskjellige aspekter av idrett og fysisk aktivitet. Studiene kan kombineres med andre utdanninger.