Trening, coaching og idrettspsykologi

Trening, coaching og idrettspsykologi er en studieretning i bachelorprogrammet i idrettsvitenskap og gir den mest omfattende trenerutdanningen i Skandinavia.

Studiefakta

Søk fra år 1

Innhold

Trening, coaching og idrettspsykologi  er en av studieretningene studenter kan fordype seg innen i en bachelor i idrettsvitenskap.

Gjennom utdanningen i trening, coaching og idrettspsykologi får du kunnskap om og innsikt i den idretten du velger å fordype deg i.  Du lærer å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere trening for utøvere på ulikt ferdighets- og aldersnivå. Du lærer om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og coaching brukes til systematisk påvirkning for å bedre prestasjoner.

Emner i studiet er:

  • coaching
  • fordypningsidrett/treningslære
  • psykologi
  • anvendt idrettspsykologi
  • fordypning idrett for mennesker med nedsatt funksjonshemning 

Arbeidsformer og organisering

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeid i tillegg til problembaserte prosjekt koblet til idretten. I samarbeid med Norges idrettsforbund og et særforbund eller klubb gjennomfører du trenerpraksis i din idrett.

Studenter må ved starten av høstsemesteret 2. studieår velge en fordypningsidrett som man ønsker å fordype seg i 2. og 3. studieår. Hvilke idretter som tilbys kan endre seg fra studieår til studieår.

Øvrig informasjon

Tidligere års poenggrenser for opptak

Politiattest

Friluftsliv del 1 er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Videre studier

Fullført bachelorgrad gir mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap og praktisk- pedagogisk utdanning (gir undervisningskompetanse).

Muligheter i arbeidslivet

Utdanningen tilfredsstiller særforbundenes krav til trenere på høyere nivå.

Eksempler på jobbområder

  • Koordinator og trener ved videregående skoler, også toppidrettsskoler
  • Trener i alle aldersnivå og divisjoner, også landslag
  • Koordinator og veileder/trener i Norges idrettsforbund og Olympiatoppen

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 10-14)

Bestill studieveiledning