Sport Management

Sport Management er en studieretning i bachelorprogrammet i idrettsvitenskap. Utdanningen passer for deg som vil arbeide administrativt innen idretten, i offentlig eller privat sektor.

Studiefakta

Søk fra år 1

Innhold

Sport Management er en av studieretningene studenter kan fordype seg innen i en bachelor i idrettsvitenskap. 

En bachelorgrad i Sport Management gir deg

 • Kunnskap om hvordan idretten er organisert nasjonalt og internasjonalt
  Du lærer om organisasjoner som Norges idrettsforbund, Den internasjonale olympiske komité, Verdens antidopingbyrå, og ikke minst relasjonene mellom disse og ulike politiske organer (stat, fylker, kommuner).
 • Kunnskap og ferdigheter om hvordan du utarbeider og iverksetter idrettspolitikk
  Du lærer å forberede søknader om penge- og sponsorstøtte, lage kortsiktige og langsiktige strategiske planer, sette opp budsjett, drive økonomistyring, rådføre deg med medlemmer, eiere og ledere.

Sentrale temaer i studiet:

 • Den norske idrettsmodellen.
 • Organisasjonsteori anvendt på idrett, ledelse av frivillige organisasjoner.
 • Offentlig forvaltning og politikk.
 • Idrett og juss.
 • Markedsføring og kommunikasjon.
 • Idrettsarrangement
 • Økonomi og idrettsøkonom

Arbeidsformer og organisering

 • Studiet består av forelesninger, studentpresentasjoner individuelt og i grupper, og egenstudier
 • To praksisperioder av tre uker i offentlig og privat kultur- og idrettsforvaltning.

Øvrig informasjon

Tidligere års poenggrenser for opptak

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Videre studier

Fullført bachelorgrad gir mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap og praktisk- pedagogisk utdanning (gir undervisningskompetanse).

Muligheter i arbeidslivet

 • Studiet gir deg kompetanse som kan brukes til å lede/ arbeide i idrettslag, særforbund, særkretser, idrettskretser og Norges idrettsforbund
 • Idrettskonsulent/ -rådgiver i kommune/ fylkeskommune/ staten (departement) og Anti-doping Norge

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning