Praksis som en del av studiet

Mange av våre studier i idrettsvitenskap har praksis som en del av utdanningen. Hensikten er å forberede studentene på arbeidslivet, samtidig som de får mulighet til å omsette teori i praksis.

Henrikke Andrea Nørve, bachelor i idrettsvitenskap med fordypning innen trening, coaching og idrettspsykologi.

Praksis hos Lyn Fotball og Norges Toppidrettsgymnas
Jeg har en litt variert praksisplass, men er i hovedsakelig utplassert hos Lyn Fotball og hos Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i Bærum, hvor jeg skal ha praksis i ca 8 uker. Monica Knudsen er min veileder ved NTG. Praksisen er todelt med observasjoner av ulike fotballtrenere og deres treneratferd, blant annet trenerteamet til NTG og LSK damer. I tillegg har jeg en del selvstendige treningsøkter der Monica Knudsen observerer og gir tilbakemeldinger på hvordan jeg kan bli en bedre trener.

Jeg ser på praksis som en veldig viktig del av utdanningen. Vi tilegner oss mye teoretisk kunnskap gjennom studiet, men det er noe helt annet å anvende denne kunnskapen i praksis. Det er noe helt annet å sitte på skolebenken å lære om trenerrollen enn å selv praktisere den. Fotball, som  er min fordypningsidrett på NIH, er en kompleks idrett. Det er viktig at jeg og spillerne mine snakker det samme språket. I løpet av praksisperioden har jeg blant annet øvd mye på effektivitet og kommunikasjon, med den hensikt å gi korte og konkrete instruksjoner til spillerne slik at de raskt forstår hva jeg forventer og krever av dem. Vi har i tillegg hatt fokus på å følge den røde tråden gjennom hele økten. Det skal være en mening bak hver enkelt øvelse samtidig som at alt skal henge sammen. Mitt mål som trener er å få gjennomslag for det jeg ønsker å påvirke gjennom økten.

Martin Måleng Lund, bachelor i idrettsvitenskap med fordypning innen trening, coaching og idrettspsykologi.

Praksis hos Lyn Fotball
Praksisplassen min er i Lyn Fotball hvor jeg skal være i ca 8 uker. Her er jeg trener for Lyn-akademiet og for et G16-lag. På akademiet er jeg trener for forskjellige grupper gutter og jenter i alderen 8-12 år, og på 2.laget til G16 er jeg hovedtrener. Gjennom praktisk utøvelse av selve trenerrollen, får jeg mulighet til å utforske det å være fotballtrener. Det innebærer blant annet kommunikasjon til spillerne, og å finne ut hva som fungerer og hva jeg må forbedre meg på. På Lyn lærer jeg også hvordan jeg som trener skal håndtere forskjellige aldersgrupper, ettersom jeg både trener 8-12-åringer og 16-åringer.

Det er motiverende og moro å se at jeg stadig utvikler meg i min rolle. Praksis er et veldig viktig supplement til studiet. Jeg mener at enda flere studier burde inneholde dette. I praksis får du mulighet til å faktisk gjøre den jobben du potensielt skal utøve etter endt utdanning. Erfaringene du opparbeider deg i praksis er svært viktige for fremtidig utøvelsen av selve treneryrket, i forhold til å kun skulle sitte i et klasserom i 3 år, for så å prøve seg i arbeidslivet. Heldigvis er det jo også mange praktiske fag på NIH, i tillegg til praksis.

Marte Velta & Stine Haalien, bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i fysisk aktivitet og helse.

Praksis på Sunnaas Sykehus
Vi har praksisplass på Sunnaas Sykehus hvor vi skal være i tre uker, hvorav to er på selve sykehuset og en uke er på Brain Camp på Beitostølen Helsesportsenter.

I løpet av disse ukene går vi inn i rollen som idrettspedagoger. Det innebærer at vi er med på å organisere og legge til rette for ulike fysiske aktiviteter for pasientene. Ettersom pasientgruppene er svært ulike, blir også arbeidsoppgavene varierte. Eksempler på aktiviteter vi gjennomfører og tilrettelegger for er blant annet aerobic, klatring, ulike kondisjonstimer, tur- og utedag. I tillegg er vi med og observerer timer i mindfullness, kognitiv trening og rullestolteknikk. Praksisen har gitt oss en unik mulighet til læring i forhold til tilpasset trening til ulike pasientgrupper. Vi har samtidig fått et innblikk i hvordan en hverdag forløper seg på Sunnaas sykehus og hva vår rolle på sykehuset er, og ikke minst hvordan vi kan bidra med vår utdanning. En annen viktig erfaring og læring er den direkte pasientkontakten, og hvilke utfordringer de møter i sin hverdag. Gjennom utplasseringen har vi fått en bekreftelse på at det vi har lært på studiet er relevant, og at vi føler oss klare for arbeidslivet.  Vi har i tillegg fått erfare at mulighetene med utdanningen vår er mange og varierte. Vi mener praksis er en viktig del av studiet fordi vi får et innblikk i hvordan en arbeidsdag kan være, vi lærer nye ting og vi får brukt kunnskap vi har tilegnet oss på skolen i praksis.

Simen Dugstad Nordeide, bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i sport management

Praksis hos Akershus Fylkeskommune
Min praksisutplassering var hos Akershus fylkeskommune hvor jeg var i tre uker. Her deltok jeg i den daglige "driften" i idrettsavdelingen i fylkeskommunen. Oppgavene var mange og varierte, men mesteparten dreide seg om spillemiddelfordeling hvor jeg fikk muligheten til å behandle og gi veiledning til nye søknader, samt se over utbetalingsanmodninger og kontrollere at alt stemte i henhold til spillemiddelbestemmelsene. I tillegg til dette satte jeg opp en terminliste over alle større arrangement i Oslo og Akershus for 2017, utarbeidet statistikk og deltok på møter og befaringer. Jeg ble gitt stort ansvar, men fikk samtidig god veiledning og oppfølging, hvilket gjorde oppgavene både utfordrende og morsomme.

Praksis er en morsom og lærerik periode. Ikke nok med at man får oppleve "virkeligheten" og testet teorien i praksis, det er også en fin anledning til å knytte kontakter som kan være gull verdt etter endt studie. Det har derfor vært viktig for meg å gjøre en god jobb og vise engasjement og interesse. Det blir lagt merke til.

Sofie Gulbrandsen, bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i sport management

Praksis hos Skiforeningen
Jeg hadde tre ukers praksis i Skiforeningen hvor jeg var plassert i aktivitetsavdelingen. Der bidro jeg blant annet med rekruttering av instruktører til Barnas Skiskole, samtidig som jeg transporterte utstyr til skiskolene og organisere instruktørkurs. Jeg jobbet også med utvalgte caseoppgaver som omhandlet blant annet frivillighet og World Cup. I løpet av perioden lærte jeg mye om organisasjonens virke og hvordan de jobbet. Jeg fikk også et innblikk i hvordan det er å ha en ordinær jobb å gå til hver dag, og mange erfaringer rundt hvordan man forholder seg til andre mennesker. Det jeg likte aller beste med praksisen var den variert hverdagen og følelsen av å bidra til noe som kommer andre til gode.

Praksis er uten tvil noe av det beste med studiet. Det har gitt meg en mulighet til å omsette den teoretiske kunnskapen i praksis, noe jeg anser som svært nyttig.