Idrettsbiologi

Idrettsbiologi er en studieretning i bachelorprogrammet i idrettsvitenskap.

Studiefakta

Søk fra år 1

Innhold

Idrettsbiologi er en av studieretningene studenter kan fordype seg innen i en bachelor i idrettsvitenskap. 

Utdanningen i idrettsbiologi gir den fysiske og biologiske bakgrunnen for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, og hva som styrer bevegelser. Du lærer også hvordan alder, sykdom og funksjonshemning endrer fysisk yteevne og bevegelser.

Andre sentrale emner i studiet er å:

  • måle prestasjonsevne og forklare kroppens reaksjon på en treningsøkt
  • forklare sammenhengen mellom kroppens fysikk, fysiologi og yteevne, samt å forstå sammenhengen mellom omgivelser og prestasjonsevne
  • beskrive fysiologiske effekter av fysisk trening og forklare hvordan dette påvirker prestasjonsevne
  • beskrive muskel- og skjelettsystemet på en slik måte at du kan analysere og forklare dets funksjon i relasjon til bevegelse
  • forstå hvordan kraft og bevegelse reguleres og forklare hvilken betydning dette har for læring av bevegelse 
  • måle bevegelse og krefter, beskrive prestasjonen med fysiske karakteristika og forklare sammenhengen mellom fysiske og fysiologiske response

 

Arbeidsformer og organisering

Studiet er i stor grad lagt opp med studentaktive læringsformer som gruppearbeid, kombinert med plenumsundervisning og laboratoriearbeid med rapportskriving.

Øvrig informasjon

Tidligere års poenggrenser for opptak

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Videre studier

Fullført bachelorgrad gir mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap og praktisk- pedagogisk utdanning (gir undervisningskompetanse).

Muligheter i arbeidslivet

Studiet egner seg for deg som vil jobbe som instruktør eller trener for ulike grupper (for eksempel topptrener og helseinstruktør). Studiet gir god bakgrunn for deg som ønsker å fokusere mer på den fysiske og biologiske bakgrunnen for prestasjons- og helseeffekter av fysisk aktivitet.

Mange studenter velger også å ta videre studier og blir involvert i forskningsprosjekter rundt idrettsbiologiske temaer.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning