Fysisk aktivitet og helse

Fagområdet fysisk aktivitet og helse er i vekst. Behovet for kompetanse og kunnskap om sammenhenger mellom livsstil og helse er stort. Studiet kvalifiserer til tittelen Fysisk aktivitet og helse-rådgiver NIH.

Studiefakta

Søk fra år 1

Innhold

Fysisk aktivitet og helse er en av studieretningene studenter kan fordype seg i en bachelor i idrettsvitenskap.

Studiet i fysisk aktivitet og helse er en helsefaglig utdanning. Utdanningen gir et samfunnsvitenskapelig og et biologisk perspektiv på fysisk aktivitet og inaktivitet. Utdanningen lærer deg å formidle hvilke helsemessige effekter fysisk aktivitet kan ha.

Sentrale emner i studiet er:

 • helsefremmende og forebyggende fysisk aktivitet
 • funksjonell anatomi
 • styrke- og bevegelighetstrening
 • trening av ulike pasientgrupper
 • formidling
 • helsepsykologi og praksis
 • helse, kultur og samfunn

 

Arbeidsformer og organisering

Studiet har forelesninger, praksis, problembasert læring, egenstudier og gruppearbeid med og uten veiledning.

Studiet gir deg kunnskap til å utarbeide undervisningsopplegg, og du får trening i å lede aktivitet tilpasset behov hos grupper og enkeltindivider. De varierte arbeidsformene gir deg øvelse i å formidle kunnskap om fysisk aktivitet og helse, både teoretisk og praktisk.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Videre studier

Fullført bachelorgrad gir mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap og praktisk- pedagogisk utdanning (gir undervisningskompetanse).

Muligheter i arbeidslivet

Utdanningen gir deg kompetanse til å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak, med særlig vekt på tiltak som kan fremme fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper. Studiet kvalifiserer til tittelen Fysisk aktivitet og helse-rådgiver NIH. Denne kompetansen danner grunnlag for arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak i både offentlig og privat virksomhet.

Eksempler på jobbområder

 • Frisklivssentraler
 • Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Opptreningsinstitusjoner (i samarbeid med annet helsepersonell)
 • Koordinator for folkehelse på kommune-/regionplan
 • Treningsbransjen (som SATS Elixia, Klinikk for Alle, Friskis & Svettis)

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning