Første år idrettsvitenskap

Fra og med høsten 2018 blir bachelor i idrettsvitenskap erstattet med fire nye bachelorprogram, med tilhørende første år.

Studiefakta

Studieplan

Første år idrettsvitenskap

Søk fra år 1

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Innhold

Første år idrettsvitenskap passer for alle som har glede av å drive med bevegelsesaktivitet og idrett. Studiet er første del av NIHs bachelorprogrammer og tilsvarer et årsstudium i idrett.
 
I dette studiet blir du kjent med menneskets spesielle forutsetninger, muligheter og begrensninger for idrettslige aktiviteter. I tillegg studerer du de samfunnsmessige aspektene ved idretten.
 
Studiet er bygd opp av både teoretiske og praktiske emner som er rettet mot fire områder:
  • Aktivitetslære
  • Bevegelseslære
  • Idrett og samfunn
  • Treningslære
Utdanningen vil gi deg kunnskap om menneskekroppens anatomi, funksjon og mekanikk. Du vil få kjennskap til fysiologiske og psykologiske forhold som er av betydning for prestasjonsutvikling, mestring og trivsel. Idrettens plass og funksjon i samfunnet er også sentralt i studiet.
Studiet inneholder flere praktiske emner i aktivitetslære. Her skal du bruke teoretisk kunnskap til å analysere og vurdere de ulike aspektene i aktivitetslæren.
 
Idrettene som inngår i aktivitetslære er alpint, basketball, fotball, friidrett, friluftsliv, gymnastikk, dans, turn, håndball, langrenn, orientering, skøyter, svømming og livredning og volleyball.

Arbeidsformer og organisering

Undervisningen veksler mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, samt framlegging av arbeid både praktisk og teoretisk. I idrettene benyttes våre anlegg inne og ute, og det gis som oftest undervisning i mindre grupper. Du må regne med å være i fysisk aktivitet flere timer per dag. Det må påregnes egenfinansiering av diverse utstyr.

Øvrig informasjon

Tidligere års poenggrenser for opptak
 

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Videre studier

Du kan avslutte utdanningen etter første studieår. Dette tilsvarer et årsstudium i idrett og kan kombineres med andre utdanninger, for eksempel grunnskolelærerutdanning.
 
Etter første år idrettsvitenskap kan du fortsette på en av studieretningene i bachelorprogrammet ved NIH.
 

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning