Arkiv: Bachelor i idrettsvitenskap

Bachelor i idrettsvitenskap er en utdannelse for deg som er interessert i idrett både på individ- og gruppenivå.

Studiefakta

Søk fra år 1

Innhold

Utdanningen tar for seg idrett og bevegelse både i praksis og teori gjennom vitenskapelig forskningsarbeid. Du får innsikt i hva idrett betyr for samfunnet, for grupper og enkeltpersoner.

Første år idrettsvitenskap er felles for begge bachelorutdanningene ved NIH og gir deg generell innsikt og praktisk og teoretisk kunnskap om ulike idretter, samfunnsvitenskapelige perspektiver på idrett, menneskekroppens anatomi, funksjon og mekanikk. Du vil få kjennskap til fysiologiske og psykologiske forhold som er av betydning for prestasjonsutvikling, mestring og trivsel.

Innenfor bachelor i idrettsvitenskap kan du velge å fordype deg i en av fire studieretninger.

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Idrettsbiologi
  • Sport Management
  • Trening, coaching og idrettspsykologi

Bachelor i idrettsvitenskap er et spennende og variert studie hvor du vil tilegne deg kunnskap som er etterspurt i markedet. Utdanningen fokuserer på alle sider ved idrettsbegrepet og gir kompetanse innenfor generell fysisk aktivitet, rehabilitering og forebygging, idrettsfysiologi, prestasjon, idrettsledelse og idrettscoaching, og gir deg mulighet til å arbeide bredt med idrett som fagfelt.

Informasjon om direkte opptak til andre året idrettsvitenskap

Arbeidsformer og organisering

Undervisningen bygger på en veksling mellom egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, praksis, fremlegging av resultat/arbeid på ulike måter (praktisk og teoretisk) og forelesninger. Uansett hvilken retning du velger vil du lære om trening og aktivitet, fysiologi og anatomi, ulike idretter, samt idrettens plass og funksjon i samfunnet. Du vil også lære hva som kreves for å trene/lede/ individer og grupper, samt hvordan en forsker innenfor fagområdet idrett.

Laboratorium

I enkelte av studieretningene, spesielt idrettsbiologi og til dels også fysisk aktivitet og helse, vil laboratoriearbeid være en sentral del av utdanningen. Norges idrettshøgskole er regnet som en av de mest velutviklede forskningsinstitusjonene i Europa innen fysisk aktivitet, lek og idrett – i skole, arbeid og fritid. Våre laboratorier deles inn;

NIH har i tillegg landets best utstyrte og mest avanserte laboratorium for analyse av ballidrett. Laben brukes i undervisning av trenerstudenter (studieretning trening, coaching og idrettspsykologi) og til å utføre analyser for eksterne oppdragsgivere.

Øvrig informasjon

Tidligere års poenggrenser for opptak

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning