Påmelding

  • Kurset har 36 plasser
  • Pris for todagers kurs kr 4 800,-
  • Idrettsfysioterapeut FIFA får kurset godkjent i tellende timer, for andre spesialiteter må det søkes i etterkant

  • SATS ved Atle Arntzen anbefaler dette som en tilleggskompetanse for sine personlig trenere

pÅMELDING OG BETALING

*Kurset forutsetter et visst antall deltaker for gjennomføring, beslutning om dette tas 9. mai 2019.

Kontakt

Hilde Elisabet Rolén

Senior Executive Officer

Telefon: +47 23 26 20 98