Påmelding

  • Neste kurs er planlagt vår 2021
  • Kurset hadde i 2019 36 plasser 
  • Pris for todagers kurs i 2019 var kr 4 800,-
  • Idrettsfysioterapeut FIFA fikk i 2019 kurset godkjent i tellende timer, for andre spesialiteter må det søkes i etterkant
  • SATS ved Atle Arntzen anbefalte i 2019 dette som en tilleggskompetanse for sine personlig trenere
  • EVO godkjente i 2019 kurset som påbygning for sine personlige trenere
  • Den norske legeforening (2019): 

1. Allmennmedisin: godkjennes med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
2. Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 15 timer for spesialistenes etterutdanning.
3. Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Kontakt

Hilde Elisabet Rolén

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 20 98