Tider og datoer

Undervisningstider 

Undervisningen på NIH Aktiv foregår i løpet av en eller 3-dagers undervisningsamlinger (fredag - søndag). For nærmere oversikt gå til emnesiden for aktuelt emne.

Fredag: kl. 10.00 - 18.00 / 13.00 - 19.00
Lørdag og søndag: kl. 09.00 – 17.00

Undervisning er kun åpen for studenter som er emnepåmeldt de aktuelle emnene (og som betaler emneavgift).                                                                     

Kontakt

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no