Studielån og stipend gjennom Lånekassen

For å oppfylle kravene til Statens lånekasse for utdanning må du ta minimum 15 studiepoeng per semester. Det er også et krav om total varighet på ett helt semester (minimum fire måneder sammenhengende). Våre emner kan eventuelt også kombineres med andre studietilbud for å oppfylle disse kravene. Dersom du tar emner av kortere varighet enn et helt semester, er du ikke berettiget til lån og stipend i Lånekassen.

Det finnes imidlertid mulighet til å søke om unntak for kravet om varighet jamfør forskriftenes § 7-4. Vi understreker at det er opp til Lånekassen å vurdere disse søknadene. 

Søknad til Lånekassen kan først sendes etter at du er tatt opp som student hos oss. Du søker om støtte elektronisk hos Lånekassen, og nødvendig dokumentasjon må lastes opp via "Dine sider" eller ettersendes per post til Lånekassen. Med nødvendig dokumentasjon menes:

  • Dokumentasjon fra arbeidsgiver som viser hvilket yrke og stillingsprosent du har, eller dokumentasjon som viser tidligere gjennomført høyere utdanning
  • Dokumentasjon fra NIH på antall studiepoeng, varighet og skolepengebeløp.

Lånekassen gjør en individuell vurdering av hver enkelt søknad om tidligere utdanning eller nåværende arbeidsforhold er av en slik karakter at de kan innvilge unntak fra varighetskravet. Lånekassen kan derfor ikke gi konkrete eksempler på hva som godtas.

 

Kontakt

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no