Studiebevis og studiekort

For å få studentbevis laster du ned StudentbevisApp . Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos bl.a. studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper (f.eks. NSB).

Alle studenter på NIH Aktiv i Oslo har rett på et studiekort. Studietkortet fungerer som adgang-, utskrift- og bibliotekskort på NIH. Dersom du mister studiekortet og ønsker et nytt, koster det kr 200,-. Studiekort bestilles ved å sende e-post til NIHaktiv@nih.no 

Kontakt

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no