Studentbevis og studiekort

For å få studentbevis laster du ned StudentbevisApp . Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos bl.a. studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper (f.eks. NSB).

Alle studenter på NIH Aktiv i Oslo har rett på et studiekort. Studiekortet fungerer som adgangs-, utskrift- og bibliotekskort på NIH. Dersom du mister studiekortet og ønsker et nytt, koster det kr 200,-. Studiekortet fås ved å ta bilde i automat på NIH og deretter bestille kortet i Servicetorget.  

Kontakt

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no