Semesterregistrering

Semesterregistrering
Hvert semester du tar emner hos oss (følger undervisning og/eller avlegger eksamen), må du semesterregistrere deg. Semesterregistrering vil si å godkjenne utdanningsplan på StudentWeb.

Studentbevis
Vårt studentbevis er digitalt, du må derfor last ned  StudentbevisApp.  Appen er gyldig når du har fullført semesterregistreringen på StudentWeb, og det er registrert på Studentweb at du har betalt semesteravgiften. Merk at det kan ta tre-fem dager fra du har betalt semesteravgiften til den blir registrert på StudentWeb.

SiO
Semesteravgiften ved NIH er med på å finansiere velferdstilbudene som SiO tilbyr. Ved betalt semesteravgift kan du nyte godt av blant annet studenthybler og -leiligheter, treningsanlegg, kafeer og kaffebarer, helsetjeneste spesielt for studenter, gratis rådgivningstjeneste, gratis karriereveiledning og rimelige barnehageplasser. For mer informasjon om tilbudene, se: http://www.sio.no/. Dette gjelder kun for de som betaler semesteravgift til SiO og ikke for de som betaler til andre studentorganisasjoner.

Kontakt

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no