Prisliste 2017/2018

Studiepoenggivende emner 

Emne Studiepoeng Pris

Aktiv Basis 

Aktiv Basis (delvis fritak)

10 11300,-

6200,-

Personlig trener program 

(deles i seks innbetalinger)

30 47300,-

Kosthold og trening

5 7400,-

Kosthold og helse 

5    7400,- 

*Avmeldingsgebyr på PT- studiet ved avmelding etter fristen (3 uker før studiestart) er 40 %.

Priser for 2. og 3. gangs forsøk til eksamen    

Teoretisk eksamen

  1500,-

Praktisk metodisk eksamen

  1900,-*

Semesteravgift 

  550,-

*Totalsum for en eksamen vil ikke overstige 1 900,-.

   

Oppdaterte emneplaner med pensumlister finnes i Studiehåndboken for Norges idrettshøgskole.  

 Sertifiseringskurs

Modul Pris

Gruppetrening basis                                                         

6 700,- 

Sykkelinstruktør

6 700,-

Styrke i gruppe

5 050,-

Kondisjon og koreografi

6 700,-

 Konteeksamen

500,- 

Emneavgift
Emneavgiften dekker kostnader for arrangement av emnet (forelesere, lokaler og eksamensvakter m.m.). Eventuelt overskudd går i hovedsak til forskning på trening og helse.

Semesteravgift
Hvert semester du tar emner hos oss (følger undervisning og/eller avlegger eksamen), må du betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo. Dette er regulert gjennom "Forskrift om studentsamskipnader", hjemlet i "lov om universiteter og høyskoler (universitets og høyskoleloven)".

Har du allerede betalt semesteravgift til en anne høgskole eller universitet i inneværende semester, må du sende inn en kopi av semesterkort eller en kvittering som dokumenterer betalingen.

Betalingsinformasjon for semesteravgiften blir ikke sendt  per post. Denne finner du under menyvalget "Betaling" i Studentweb.

Kontakt