Fritaksregler for Gruppetrening Basis

Tilsvarende utdanning kan gi delvis fritak fra Gruppetrening Basis.

Dersom du har gjennomført undervisning og bestått eksamen i anatomi, fysiologi og treningslære ved NIH, andre høyskoler eller utdanninger, kan du få fritak fra dag 1-3 på Gruppetrening Basis. Du må likevel delta på dag 4 (musikkanalyse og -bruk, kinstruktørrollen og kommunikasjon), dersom du ikke i tillegg kan dokumentere kurs og/eller erfaring fra disse områder. Dersom du innvilges delvis el. fullt fritak, trenger du ikke gjennomføre eksamen Gruppetrening Basis. Følgende retningslinjer gjelder:

1. Aktiv Basis fra Norges idrettshøgskole: innvilges fritak fra dag 1-3. Må delta på dag 4 (kr 1600,-).
Du møter kun til dag 4. Tidspunkt vil bli nærmere angitt på timeplan du vil få tilgang til via Canvas, 1-2 uker før kurset.

2. Idrett grunnfag/basis år idrettsvitenskap/3-årig faglærerutdanning kroppsøving og idrettsfag fra Norges idrettshøgskole: innvilges fritak fra dag 1-3. Må delta på dag 4 (kr 1600,-).
Du møter kun til dag 4. Tidspunkt vil bli nærmere angitt på timeplan du vil få tilgang til via Canvas, 1-2 uker før kurset.

3. Idrett grunnfag/basis år idrettsvitenskap/3-årig faglærerutdanning kroppsøving og idrettsfag fra andre høyskoler og fysioterapi utdanning: innvilges fritak fra dag 1-3. Må delta på dag 4 (kr 1600,-).
Send søknad om fritak inneholdende rett kopi av vitnemål og/eller kursbevis, emneplaner/kursplaner*. Vi sjekker opplysningene og gir deg beskjed om godkjenning. Deretter kan du melde deg på hele kurset, og vi legger inn fritak og spesifikke fakturaopplysninger i påmeldingsweb.

Du møter kun til dag 4. Tidspunkt vil bli nærmere angitt på timeplan du vil få tilgang til via Canvas, 1-2 uker før kurset.

4. Andre treningsfaglige kurs el. utdanninger + instruktørerfaring: kan innvilges helt eller delvis fritak (individuell saksbehandling). Eksempler på fullt fritak kan være tidligere gjennomførte instruktørutdanning, f.eks. SATS Skolen, Elixia Academy etc.
Send søknad om fritak inneholdende rett kopi av vitnemål og/eller kursbevis, emneplaner/kursplaner*. Vi sjekker opplysningene og gir deg beskjed om ev. godkjenning, og hvilke dager du får fritak fra. Deretter kan du melde deg på hele kurset, og vi legger inn fritak og spesifikke fakturaopplysninger i påmeldingsweb.

Du møter til de dager du ikke er fritatt fra. Tidspunkt vil bli nærmere angitt på timeplan du vil få tilgang til via Canvas, 1-2 uker før kurset.

Saksbehandilng inntil én uke, søknadsfrist tre uker før kursstart. Kostnad kr 1600,- pr dag for ev. obligatorisk undervisning.

Norges idrettshøgskole
NIH Aktiv
Pb. 4014 Ullevål stadion
0806 Oslo

Merkes Søknad om delvis fritak Gruppetrening Basis.