Fritaksinformasjon

Dersom du har dokumenterte kunnskaper i et emne fra universitets- og høgskolenivå, kan du få helt eller delvis fritak fra det aktuelle fag-/emneområdet.

Retningslinjer for innvilgelse av fritak fra emner / deler av undervisning ved NIH Aktiv:

  

Fritak og redusert emneavgift

Godkjente studiepoeng på universitets- og høgskolenivå i et emne som tilsvarer hele/deler av emner/underviste temaer ved NIH Aktiv, kan gi rett til fritak. 

• Ved innvilgelse av fullt fritak (undervisning og eksamen) vil ikke emneavgift eller studiepoeng tilfalle for dette emnet.

• Ved delvis fritak for undervisning i et emne, vil man måtte avlegge eksamen i hele pensum, og studiepoeng for emnet vil tilfalle. 

Ved innvilget delvis fritak gis prisreduksjon.  

NB: Ved delvis fritak fra et emne vil man måtte betale semesteravgift og eventuell pensumlitteratur.

Hvordan søke fritak: 

Emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære eller andre emner:

Fritakssøknad med tilhørende dokumentasjon lastes opp i SøknadsWeb samtidig med søknaden til emnet.  Last opp følgende:

• Egen fritakssøknad, hvor du spesifiserer hvorfor du ønsker fritak.
• Bekreftede kopier av vitnemål fra høyere utdanning.
• Studie- og emneplaner fra det studiet som danner grunnlag for fritakssøknaden.

Oversikt over utdannelser og retningslinjene for fritak:

 a. Grunnfag idrett / basisår idrettsvitenskap / 3-årig faglærerutdanning kroppsøving og idrettsfag (Norge/utlandet)
Gir fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.

b. Bachelor i Fysisk aktivitet og helse (FAH) fra Norges idrettshøgskole
• FAH-studenter som har fullført kurs i Styrke og bevegelighetstrening (FAH 220, 5 sp) og Aktivitetsformidling (FAH 221, 5 sp) fra og med studieåret 2003/2004 innvilges delvis fritak fra emnet personlig trener som yrke. Egen undervisningsplan vil gis. Studentene må avlegge eksamen i hele pensum.
• Studenter som har fullført bachelor i FAH før studieåret 2003/2004, innvilges ikke fritak på emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.
• Studenter som har fullført og bestått bachelor FAH, inkludert emnet FAH 348 Personlig trener får fritak fra anatomi, fysiologi og treningslære, treningsveileder og delvis fritak fra emner som omhandler PT-rollen.
• Studenter som har fullført og bestått emnet FAH 223 Instruktørrollen, utholdenhet, styrke og bevegelighet, gis fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære og delvis fritak fra emnet Personlig trener som yrke.


c. Idrettsfaglig utdanning fra andre universiteter og høgskoler i Norge
• Studenter som har fullført og bestått emnene Fitness grunnkurs og Fitness gruppetreningskurs ved Universitetet i Tromsø, gis fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.
• Studenter som har fullført og bestått emner fra Helse- og fitnesstrening halvårsstudium ved Universitetet i Agder, innvilges fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.
• Studenter som har fullført og bestått emner fra Fitnessinstruktør ved Høgskolen i Bodø, innvilges fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.
• Studenter som har fullført bachelorgrad i idrettsfag med valgfagsemne Fitness ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, kan søke om fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.

d. Idrettsfaglig utdanning fra universiteter i utlandet
Studenter som har fullført bachelor- eller mastergrad i idrettsfag fra utlandet kan søke om fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære og andre emner (hvis fullførte emnene tilsvarer emner ved NIH Aktiv). Disse søknadene vil bli behandlet individuelt.

e.  Fysioterapi grunnutdanning og bachelor i fysioterapi/ergoterapi (Norge)
Avlagt og bestått eksamen i anatomi og fysiologi på fysio- eller ergoterapistudier i Norge, og bachelorgrad i fysioterapi eller ergoterapi gir delvis fritak fra emnet Grunnleggende anatomi,  fysiologi og treningslære.

f.  Fysioterapi etter fullført førsteår/ fullført bachelor (utlandet)

Studenter må kunne dokumentere bestått eksamen i anatomi og fysiologi. Det innvilges delvis fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.

g. Basisår medisin / embedsstudium i medisin (Norge og utlandet)
Studenter må kunne dokumentere bestått eksamen i anatomi og fysiologi. Det innvilges delvis fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.


h. Kiropraktor etter fullført førsteår/ fullført kiropraktorutdanning
Studenter må kunne dokumentere bestått eksamen i anatomi og fysiologi. Det innvilges delvis fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære .

i. Sykepleier og radiograf
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

j. Ernæringsfysiolog el. andre ernæringsstudier
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

k. Bestått delstudium i funksjonell anatomi og fysiologi
Studenter som kan dokumentere bestått eksamen i funksjonell anatomi og biomekanikk, og/eller fysiologi, innvilges delvis fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.

l. Naprapat
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv (p.g.a at  Naprapathøgskolan ikke er en godkjent høyere utdanning i Sverige).

m. Kurs og utdanninger arrangert av aktører utenfor universitets- og høgskolesystemet i Norge og utlandet
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

n. Videregående opplæring
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

o. Erfaring fra fitnessbransjen
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv på grunnlag av relevant arbeidserfaring. Fullt eller delvis fritak for emner gis kun dersom du kan dokumentere utdanning på universitets- og høgskolenivå i emner tilsvarende emner/deler av underviste temaer på emner ved NIH Aktiv.

Kontakt

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no