Søknadsprosessen

Søke- og opptaksprosessen:

  • søkere registrerer seg i SøknadsWeb (du lager din egen PIN-kode)
  • etter registrering vil du motta en kvitteringsmail til den e-postadressen du har oppgitt med informasjon om videre saksgang, blant annet hvilken dokumentasjon du må sende inn
  • bekreftede kopier av dokumentasjon sendes innen oppgitte frister til NIH Aktiv
  • har du endret navn må du legge ved bekreftet kopi av dokumentasjon på navneendringen
  • søkere som har sendt inn gyldig dokumentasjon på opptaksgrunnlag er med i opptaket som publiseres innen oppgitte frister i søknadsweb. Søkere vil også få beskjed pr. e-post når opptaket er gjennomført.
  • tilbudet må så aksepteres i løpet av en oppgitt tidsfrist i SøknadsWeb
  • de som har akseptert tilbudet mottar kort tid etter en e-post med informasjon om blant annet innlogging til StudentWeb. Takker du ja til studieplassen på Aktiv Basis er dette bindende.
  • før e-læring starter mottar du brukernavn og passord til Canvas (læringsplattform)
  • informasjon om timeplan og forelesere legges tilgjengelig i Canvas ca. 14 dager før undervisningsstart
  • når du har fått studierett ved NIH Aktiv får du tilgang til StudentWeb der oppmelding til øvrige emner gjøres av studenten selv. Oppmeldingsfrist for øvrige emner er en måned før undervisningsstart

Kontakt

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no