Søknadsprosessen

Søke- og opptaksprosessen:

  • søkere registrerer seg i SøknadsWeb (du lager din egen PIN-kode)
  • etter registrering vil du motta en kvitteringsmail til den e-postadressen du har oppgitt med informasjon om videre saksgang
  • bekreftede kopier av dokumentasjon lastes opp i SøknadsWeb innen oppgitte frister
  • har du endret navn må du legge ved bekreftet kopi av dokumentasjon på navneendringen
  • søkere som har sendt inn gyldig dokumentasjon på opptaksgrunnlag er med i opptaket som publiseres innen oppgitte frister i søknadsweb. Søkere vil også få beskjed pr. e-post når opptaket er gjennomført.
  • tilbudet må så aksepteres i løpet av en oppgitt tidsfrist i SøknadsWeb
  • de som har akseptert tilbudet mottar kort tid etter en e-post med informasjon om blant annet innlogging til StudentWeb. Takker du ja til studieplassen er dette bindende.
  • før e-læring starter mottar du brukernavn og passord til Canvas (læringsplattform)
  • informasjon om timeplan og forelesere legges tilgjengelig i Canvas ca. 14 dager før undervisningsstart
  • når du har fått studierett ved NIH Aktiv får du tilgang til StudentWeb

Kontakt

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no