Undervisnings- og eksamensoversikt PT Trondheim - oppstart august 2021

EMNE- OG EKSAMENSDATOER - TRONDHEIM 2021/2022

 

Emnekode

PtprogTH20

Søknadsfrist

8.6.2021

Emnestart e-læring

18.8.2021

Samling 1

24.9-26.9

Samling 2

29.10-31.10

Samling 3

3.12-5.12

Første eksamen

Skriftlig eksamen 1

3.12.

Sensur, eksamen 1

17.12.

Samling 4

7.1-9.1.2022

Midtveisvurdering

 

8.1.

Samling 5

11.2-13.2

Samling 6

18.3-20.3

Andre eksamen

Skriftlig eksamen 2

18.3.

Sensur, eksamen 2

19.4.

Tredje eksamen 

Utlevering

19.4.

Innlevering

3.5.

Sensur, eksamen 3

27.5.

Samling 7

6.5-8.5

Fjerde eksamen

Eksamensutlevering

18.5.

Eksamensinnlevering

1.6.

Praktisk-metodisk eksamen

11.6 eller 12.6

Sensur, eksamen 4

20.6.