Undervisnings- og eksamensoversikt PT Oslo - oppstart august 2021

EMNE- OG EKSAMENSDATOER OSLO 2021/2022

Emnekode

PtprogO1H20

Søknadsfrist

1.6.2021

Emnestart e-læring

5.8.2021

Samling 1

17.9-19.9.2021

Samling 2

15.10-17.10.2021

Samling 3

26.11-28.11.2021

Første eksamen

Skriftlig eksamen 1

25.11.2021

Sensur, eksamen 1

10./17.12.2021

Samling 4

7.1-9.1.2022

Midtveisvurdering

 

8.1.2022

Samling 5

11.2-13.2.2022

Samling 6

18.3-20.3.2022

Andre eksamen

Skriftlig eksamen 2

17.3.2022

Sensur, eksamen 2

8.4.2022

Tredje eksamen 

Utlevering

29.03.2022

Innlevering

12.04.2022

Sensur, eksamen 3

03.05.2022

Samling 7

6.5-8.5.2022

Fjerde eksamen

Utlevering

18.5.2022 

Innlevering

1.6.2022

Praktisk-metodisk eksamen

11.6 eller 12.6 

Sensur, eksamen 4

20.6.2022