Studieplan

EMNE- OG EKSAMENSDATOER OSLO
     
Oppstart høst 2020 - Studieprogram Personlig trener    
     
Emnekode PtprogO1H20
Søknadsfrist 2.6.2020
Emnestart e-læring 6.8.2020
Samling 1 11.9-13.9.2020
Samling 2 16.10-18.10
Samling 3 27.11-29.11
Første eksamen Skriftlig eksamen 1 27.11.
Sensur, eksamen 1 11.12.
Samling 4 8.1-10.1.2021
Midtveisvurdering   9.1.
Samling 5 12.2-14.2
Samling 6 19.3-21.3
Andre eksamen Skriftlig eksamen 2 19.3.
Sensur, eksamen 2 16.4.
Tredje eksamen  Utlevering 13.4.
Innlevering 27.4.
Sensur, eksamen 3 20.5.
Samling 7 7.5-9.5
Fjerde eksamen Eksamensutlevering 18.5.
Eksamensinnlevering 1.6.
Praktisk-metodisk eksamen 5.6 eller 6.6
Sensur, eksamen 4 14.6.