Personlig trener

Vår PT-utdanning gir deg kunnskapen du trenger for å kunne gå rett ut i arbeidslivet, med faglig tyngde og tryggheten som kreves.

Studiefakta

Søknadsfrist

PT OSLO - vi har fortsatt noen ledige plasser og behandler søknader fortløpende

Studieplan

Undervisnings- og eksamensoversikt for PT Oslo vår/høst 2021

Studiepoeng

60

Studieplasser

40

Pris

82 350,-

Innhold

Du vil i PT-studiet tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen treningslære og treningsplanlegging, øvelsesanalyse og praktisk trening. Videre vil du få kunnskap om PT-rollen relatert til ulike kundegrupper, inkludert gravide, seniorer, samt personer med overvekt/fedme.

Arbeidsformer og organisering

Undervisnings- og eksamensoversikt for PT Oslo og Trondheim høst 2020

Undervisnings- og eksamensoversikt for PT Oslo vår/høst 2021

 • Studieprogrammet har tilsvarende arbeidsbelastning som et fulltidsstudium, og du må beregne en arbeidsmengde på ca. 30 t pr uke.
 • 80 % frammøte gjennom alle studieprogrammets syv samlinger (fredag til søndag). 100% oppmøte i grunnkurs i førstehjelp og hjerte-lungeredning (HLR). 100 % oppmøte på caseundervisning (fire caseoppgaver) for ulike treningsmål.
 • Emnet inneholder stor grad av egenstudier i form av digitale undervisningsopplegg (e-læring med filmer, quizer og oppgaveinnlevering), i tillegg til at du jobber med pensumlitteratur.
 • Undervisningssamlingene inkluderer oppsummering av teori du har jobbet med i egenstudiene, og setter dette inn i en praktisk og jobbrelatert sammenheng. 
 • Du vil jobbe individuelt og i par/smågrupper både på egenstudier og samling.
 • Studentene skal øve på ulike ferdigheter samt planlegge og gjennomføre treningsøkter, og samtidig evaluere hverandre som personlige trenere.
 • Vi samarbeider tett med bransjen om gode praksisordninger slik at du blir best mulig rustet til yrket som personlig trener etter vårt årsstudium.
 • Praktisk informasjon
 • Detaljert oversikt over emnets innhold: studiehåndboka 2020-21

Øvrig informasjon

 • Våre forelesere
 • Studiet gir mulighet til å søke lån og stipend hos Lånekassen 
 • NIH Aktiv tilbyr personlig trener årsstudium i Oslo og Trondheim

Jobbmuligheter

 • Personlig trener på treningssentre eller tilsvarende.

Kontakt oss

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no