NIH Aktiv PT årsstudium

NIH Aktiv tilbyr personlig trener årsstudium i Oslo, Bergen og Trondheim. Vår utdannelse gir deg kvalifikasjoner for å kunne jobbe som personlig trener for friske voksne mennesker.

Studiefakta

Søknadsfrist

OSLO, BERGEN & TRONDHEIM hadde søknadsfrist 1. juni, men interesserte søker kan sende mail til nihaktiv@nih.no (søknadsbehanling 5. august 2019)

Studieplan

Undervisnings- og eksamensoversikt for 2019

Studiepoeng

60

Studieplasser

40 per studiested

Pris

80 340,-

Innhold

 

Du vil i PT-studiet tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen treningslære og treningsplanlegging, øvelsesanalyse og praktisk trening. Videre vil du få kunnskap om PT-rollen relatert til ulike kundegrupper, inkludert gravide, seniorer, samt personer med overvekt/fedme.

Arbeidsformer og organisering

  • Studiet består av syv undervisningssamlinger (fredag til søndag). 
  • Emnet inneholder stor grad av egenstudier i form av digitale undervisningsopplegg (e-læring med filmer, quizer og oppgaveinnlevering), i tillegg til at du jobber med pensumlitteratur.
  • Undervisningssamlingene inkluderer oppsummering av teori du har jobbet med i egenstudiene, og setter dette inn i en praktisk og jobbrelatert sammenheng. 
  • Du vil jobbe individuelt og i par/smågrupper både på egenstudier og samling.
  • Studentene skal øve på ulike ferdigheter samt planlegge og gjennomføre treningsøkter, og samtidig evaluere hverandre som personlige trenere.
  • Mye selvstendig arbeid utover undervisningssamlingene må påregnes.
  • Detaljert oversikt over emnets innhold: studiehåndboka 2018-2019

Lånekassen:

Studiet gir mulighet til å søke lån og stipend hos Lånekassen

Øvrig informasjon

Har du tatt NIH Aktiv PT 30 studiepoeng tidligere og ønsker å oppgradere din PT-utdannelse?

Send oppmelding på epost  

Pris: 35.100,-

Følgende emner inngår:

FIT905/965 PT Påbygg – PT som yrke (20 studiepoeng)

FIT834/864 Kostholdskunnskap (5 studiepoeng)

FIT884/886 Kostholdsveiledning (5 studiepoeng

Vurdering:

Flervalgseksamen, hjemmeeksamen, arbeidskrav, mappevurdering (digitale tester, innleveringer). Studenter som har tatt en eller begge kostholdsemnene tidligere skal ikke ta disse på nytt.

Undervisning følgende dager :

Oslo: fredag 4. januar, fredag 8. februar, lørdag 9. februar, søndag 17. mars, fredag 10.  mai, lørdag 11. mai.

Trondheim: fredag 4. januar, fredag 8. februar, søndag 10. februar, lørdag 16. mars, fredag 10. mai, lørdag 11. mai

Jobbmuligheter

Personlig trener for friske, voksne mennesker på treningssentre eller tilsvarende.

Kontakt oss

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no