Personlig trener

Årsstudium Personlig trener er et samlingsbasert betalingsstudie. Studiet gir deg kunnskapen du trenger for å kunne gå rett ut i arbeidslivet, med faglig tyngde og tryggheten som kreves.

Studiefakta

Søknadsfrist

PT-Oslo: Neste opptak åpner 6. september med søknadsfrist 1. desember. Studiestart i januar 2022. Oversikt over samlingsdatoer legges ut når det blir klart.

Studieplan

Personlig trener

Studiepoeng

60

Studieplasser

40

Pris

Studieavgift kr 86 500,- Semesteravgift kr 840,-

Innhold

I PT-studiet vil du tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen treningslære og treningsplanlegging, øvelsesanalyse og praktisk trening. 

Videre vil du få kunnskap om PT-rollen relatert til ulike kundegrupper, inkludert gravide, seniorer og personer med overvekt/fedme.

Studiet er et betalingsstudie som gir mulighet for å søke lån og stipend hos Lånekassen.

Arbeidsformer og organisering

 1. Undervisnings- og eksamensoversikt PT Oslo - oppstart desember 2020
 2. Undervisnings- og eksamensoversikt PT Oslo - oppstart august 2021
 3. Undervisnings- og eksamensoversikt PT Trondheim - oppstart august 2021
 • Studieprogrammet har tilsvarende arbeidsbelastning som et fulltidsstudium, og du må beregne en arbeidsmengde på ca. 30 t pr uke.
 • Det kreves 100% oppmøte i grunnkurs i førstehjelp og hjerte-lungeredning (HLR) samt 100 % oppmøte på caseundervisning (tre caseoppgaver, samling 5, 6 og 7).
 • Emnet inneholder stor grad av egenstudier i form av digitale undervisningsopplegg (e-læring med filmer, quizer og oppgaveinnlevering), i tillegg til at du jobber med pensumlitteratur.
 • Undervisningssamlingene inkluderer oppsummering av teori du har jobbet med i egenstudiene, og setter dette inn i en praktisk og jobbrelatert sammenheng. 
 • Du vil jobbe individuelt og i par/smågrupper både på egenstudier og samling.
 • Studentene skal øve på ulike ferdigheter samt planlegge og gjennomføre treningsøkter, og samtidig evaluere hverandre som personlige trenere.
 • Vi samarbeider tett med bransjen om gode praksisordninger slik at du blir best mulig rustet til yrket som personlig trener etter vårt årsstudium.
 • Praktisk informasjon

Øvrig informasjon

 • Studiet gir mulighet til å søke lån og stipend hos Lånekassen 
 • NIH Aktiv tilbyr personlig trener årsstudium i Oslo og Trondheim

Studiet passer for deg som ønsker en fleksibel studiehverdag, er strukturert og har god gjennomføringsevne!

Jobbmuligheter

 • Personlig trener på treningssentre eller tilsvarende.

Kontakt oss

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no