NIH Aktiv PT årsstudium

NIH Aktiv tilbyr personlig trener årsstudium i Oslo, Bergen og Trondheim. Vår utdannelse gir deg kvalifikasjoner for å kunne jobbe som personlig trener for friske voksne mennesker.

Studiefakta

Søknadsfrist

OSLO, BERGEN & TRONDHEIM oppstart høst 2019: søk innen 1. juni 2019

Studieplan

Undervisnings- og eksamensoversikt for 2019

Studiepoeng

60

Studieplasser

40 per studiested

Pris

80 340,-

Innhold

Du vil i PT-studiet tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen treningslære og treningsplanlegging, øvelsesanalyse og praktisk trening. Videre vil du få kunnskap om PT-rollen relatert til ulike kundegrupper, inkludert gravide, seniorer, samt personer med overvekt/fedme. Det legges stor vekt på utvikling av gode ferdigheter innen kommunikasjon og relasjonsbygging, samt treningsplanlegging relatert til kundens treningsstatus og -mål.

Arbeidsformer og organisering

NIH Aktiv PT årsstudium består av syv undervisningssamlinger fredag til søndag. Emnet inneholder stor grad av egenstudier i form av digitale undervisningsopplegg (e-læring med filmer, quizer og oppgaveinnlevering), i tillegg til at du jobber med pensumlitteratur. Undervisningssamlingene inkluderer oppsummering av teori du har jobbet med i egenstudiene, og setter dette inn i en praktisk og jobbrelatert sammenheng. Du vil jobbe individuelt og i par/smågrupper både på egenstudier og samling.

Studentene skal øve på ulike ferdigheter samt planlegge og gjennomføre treningsøkter, og samtidig evaluere hverandre som personlige trenere. Studentene vil også bli evaluert av faglærere ved øving på praktiske ferdigheter. Mye selvstendig arbeid utover undervisningssamlingene må påregnes. 

For detaljert oversikt over emnets innhold, se studiehåndboka 2018-2019

Øvrig informasjon

Lånekassen:

Studiet gir mulighet til å søke lån og stipend hos Lånekassen. Studieavgiften deles opp i fire like innbetalinger som sendes ut med seks ukers mellomrom. 

Har du tatt NIH Aktiv PT 30 studiepoeng tidligere og ønsker å oppgradere din PT-utdannelse?

Oppmeldingsfrist for oppstart i januar 2019: 1. desember 2018 - send oppmelding på epost

Pris: 35.100,-

Følgende emner inngår:

FIT905/965 PT Påbygg – PT som yrke (20 studiepoeng)

FIT834/864 Kostholdskunnskap (5 studiepoeng)

FIT884/886 Kostholdsveiledning (5 studiepoeng

Vurdering:

Flervalgseksamen, hjemmeeksamen, arbeidskrav, mappevurdering (digitale tester, innleveringer). Studenter som har tatt en eller begge kostholdsemnene tidligere skal ikke ta disse på nytt.

Undervisning følgende dager :

Oslo: fredag 4. januar, fredag 8. februar, lørdag 9. februar, søndag 17. mars, fredag 10.  mai, lørdag 11. mai.

Trondheim: fredag 4. januar, fredag 8. februar, søndag 10. februar, lørdag 16. mars, fredag 10. mai, lørdag 11. mai

Jobbmuligheter

Personlig trener for friske, voksne mennesker på treningssentre eller tilsvarende.

Kontakt oss