NIH Aktiv PT årsstudium

NIH Aktiv lanserer nå personlig trener årsstudium i Oslo, Bergen og Trondheim. Vår utdannelse gir deg kvalifikasjoner for å kunne jobbe som personlig trener for friske voksne mennesker.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni 2018 (Oslo, Bergen, Trondheim)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, evt ta kontakt for informasjon om realkompetanse

Studieplan

Emne- og eksamensoversikt Oslo. Datoer for Bergen og Trondheim kommer i juni.

Studiepoeng

60

Studieplasser

40

Pris

78 000,-

Innhold

 Du vil i PT-studiet tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen treningslære og treningsplanlegging, øvelsesanalyse og praktisk trening. Videre vil du få kunnskap om PT-rollen relatert til ulike kundegrupper, inkludert gravide, seniorer, samt personer med overvekt/fedme. Det legges stor vekt på utvikling av gode ferdigheter innen kommunikasjon og relasjonsbygging, samt treningsplanlegging relatert til kundens treningsstatus og -mål.

Arbeidsformer og organisering

NIH Aktiv PT årsstudium består av syv undervisningssamlinger fredag til søndag. Emnet inneholder stor grad av egenstudier i form av digitale undervisningsopplegg (e-læring med filmer, quizer og oppgaveinnlevering), i tillegg til at du jobber med pensumlitteratur. Undervisningssamlingene inkluderer oppsummering av teori du har jobbet med i egenstudiene, og setter dette inn i en praktisk og jobbrelatert sammenheng. Du vil jobbe individuelt og i par/smågrupper både på egenstudier og samling.

Studentene skal øve på ulike ferdigheter samt planlegge og gjennomføre treningsøkter, og samtidig evaluere hverandre som personlige trenere. Studentene vil også bli evaluert av faglærere ved øving på praktiske ferdigheter. Mye selvstendig arbeid utover undervisningssamlingene må påregnes. 

For detaljert oversikt over emnets innhold, se studiehåndboka 2018-2019 (publiseres 15. mai 2018). 

Øvrig informasjon

Vi tilbyr Personlig trener utdanning i Oslo, Bergen og Trondheim med oppstart høst 2018. I Oslo blir det også oppstart vår 2019.

Har du tatt NIH Aktiv PT 30 studiepoeng tidligere og ønsker å oppgradere din PT-utdannelse - ta kontakt med oss på e-post for informasjon om innpass.

Studiet gir mulighet til å søke lån og stipend hos Lånekassen. Studieavgiften deles opp i fire innbetalinger. Første innbetaling er på kr 10.000,- og resterende deles i tre like rater med seks ukers mellomrom.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss!

Jobbmuligheter

Personlig trener for friske, voksne mennesker på treningssentre eller tilsvarende.

Kontakt oss