Kostholdskunnskap 2.- 5. november 2017

Ønsker du å veilede innen kosthold og prestasjon, helse og vektregulering? Kosthold og trening lærer deg kostanbefalinger både for vektøkning, vektreduksjon og ernæring for prestasjonsfremming.

Studiefakta

Søknadsfrist

2. oktober 2017

Opptakskrav

Aktiv Basis

Studieplan

Oversikt datoer

Studiepoeng

5

Pris

7 400,-

Innhold

Emnet gir en kort innføring i menneskets grunnleggende ernæringsmessige behov, der helse og utvikling skal ivaretas. Tema som undervises er; makronæringsstoffer og utvalgte mikronæringsstoffer, helsekost og kosttilskudd, grunnlaget for og innholdet i de norske næringsstoff- og matvareanbefalinger. Videre gis en kort gjennomgang av mer spesifikke anbefalinger og typiske utfordringer for; ungdom, gravide, eldre, vegetarianere, innvandrere og individer med spiseforstyrrelser.

Arbeidsformer og organisering

  • Studenter anbefales å forberede seg ved å lese gjennom pensum i forkant av samlingen. Det foreligger forslag til leseliste for fire uker før kursdato.
  • 4-dagers teoribasert undervisningssamling torsdag til søndag (med krav om 80 % oppmøte)
  • Individuell skriftlig flersvarseksamen (multiple-choice) på undervisningsstedet. Vurderes med gradert karakter (A-F). For å gå opp til eksamen må frammøte (80 %) være bestått.
  • Varigheten på ca 2 måneder (undervisningssamling, egenstudium, eksamen). 
  • Les mer om innhold, læringsmål, organisering, pensum etc. i Studiehåndboken 

Øvrig informasjon

Ansvarlig for kurset: Therese Fostervold Mathisen

Kontakt oss