Sykkelinstruktør

Innendørssykling er en av de mest populære og tilgjengelige gruppetreningsalternativene. Som sertifisert sykkelinstruktør kan du planlegge og lede inspirerende og effektive sykkelklasser for "syklister" på alle nivåer.

Studiefakta

Søknadsfrist

Neste kurs høsten 2019

Opptakskrav

Ingen forkrav

Studieplan

Kurset består av tre undervisningshelger

Pris

10 050,-

Innhold

Kurset består av en blanding av teori og praksis, og følgende tema dekkes:

  • Funksjonell anatomi
  • Fysiologi og grunnleggende treningslære
  • Instruktørrollen, kommunikasjon og motivasjon
  • Intensitetsstyring
  • Biomekanikk, innstilling og teknikk
  • Egenferdighet
  • Klasseoppbygging
  • Musikkbruk på sykkel

Det legges vekt på at kursdeltakerne får instruksjonserfaring gjennom presentasjoner i større og mindre grupper. 

Arbeidsformer og organisering

Første kurshelg består av fire dager teoretisk undervisning. Andre kurshelg vil være praktisk rettet og med gruppe- og individuell oppgaveløsning.

Praktisk-metodisk eksamen som skal leveres én måned etter endt kurs. Skriftlig redegjørelse for klasseoppsett + film (elektronisk innsending): Planlegge og gjennomføre del av en sykkelklasse med deltakere. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått og med skriftlig tilbakemelding.

Praktisk eksamen i Sykkelinstruktør må bestås for å bli sertifisert instruktør.

Krav om 80 % oppmøte på første kurshelg og 100 % oppmøte på andre kurshelg for godkjent kurs. Dette er et praktisk kurs, og det forventes at alle deltakere er aktive og delaktige.

Øvrig informasjon

Forbehold
Vi gjør oppmerksom på at oppstart av kurset krever et visst antall deltakere.

Kontakt oss

Hilde Elisabet Rolén

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 20 98